Griškabudis. Pirmosios bažnyčios konsekravimo lenta

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Griškabudis. Pirmosios bažnyčios konsekravimo lenta
Alternative Title:
Griškabudis. Consecration tablet of the first church
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vilkaviškio vyskupija; Griškabūdis; Bažnyčios; Paminklai; Memorial plaque.
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art; Griškabūdis; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Vilkaviškio vyskupija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašoma Griškabūdžio Kristaus atsimainymo pirmosios bažnyčios konsekravimo lenta (1743 m.), kabanti zakristijoje ant sienos. Ji sudurta iš dviejų plonų skobtų lentų ir įrašo pusėje apvedžiota pridėtiniu profiliuotu rėmeliu. Lentos viršutinį trečdalį užpildo heraldiniai ženklai: kairėje yra nenustatyto dvasininko herbas, o dešinėje – bažnyčios fundatoriaus Mykolo Servacijaus Kaributo-Višnioveckio herbas. Tarp šių dviejų herbų įsiterpia smailė, po ja – trikampis kartušas, kuriame nutapytas karmelitų ženklas (stilizuotas Karmelio kalnas su viena žvaigžde ant šlaito ir dviem žvaigždėmis abipus jo smailės). Likusius du trečdalius lentos užpildo 23 eilučių smulkus memorialinis tekstas. Jam būdinga gana nenuosekli rašyba, o teksto turinys išsiskiria šio tipo inskripcijoms nebūdingu panegiriniu intarpu ir keista fundatorių titulatūra. Dirbinio būklė bloga: lentų sandūra prasiskyrusi, tekstas beveik neįskaitomas, viršuje trūksta apvado atkarpėlės.

ENThe article describes consecration tablet of Griškabūdis the First Transfiguration of Christ church (1743), hanging on sacristy’s wall. It is made up of two joint, thin, carved planks and, on inscripted surface, outlined by additional, profiled frame. The upper third of the tablet is filled with heraldic signs: on the left, there is a coat of arms of unidentified cleric, and on the right – the coat of arms of the church founder Mykolas Servacijus Kaributo-Višnioveckis. Between the two coats of arms, there is a spike, below it – a triangular shenu (kartušas) with a painted Carmelite sign (a stylized Carmel mountain with one star on a side and two stars on both sides of its spike). The remaining two thirds of the tablet are filled with 23 lines of memorial text done in small font. It is marked by rather irregular writing, whereas the content of the text stands out for panegyric insertion, unusual for inscriptions, and strange address of the founders. The condition of the piece is bad: the joint of planks is torn, the text is barely legible, above a part of the frame is missing.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7547
Updated:
2014-04-28 20:53:47
Metrics:
Views: 21
Export: