Priešo įvaizdžio įsitvirtinimas: Lenkijos suvokimas Lietuvoje 1919-1920 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priešo įvaizdžio įsitvirtinimas: Lenkijos suvokimas Lietuvoje 1919-1920 metais
In the Journal:
Istorija [History]. 2002, Nr. 53, p. 59-63
Keywords:
LT
Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTLietuvos-Lenkijos santykių tarpukario laikotarpiu problema yra sulaukusi nemažo tyrinėtojų dėmesio, tačiau jai skirti moksliniai tyrimai, jeigu kalbėsime apie Lietuvos visuomenėje vyravusių nuostatų Lenkijos atžvilgiu nagrinėjimą, paprastai apsiriboja valstybinės valdžios struktūrų ar politinių grupuočių pozicijos įvertinimu. Šis straipsnis - bandymas jtraukti platesnį visuomeninį kontekstą, ypatingą dėmesį skiriant kol kas praktiškai netirtam objektui - Lenkijos suvokimui tarp paprastų Lietuvos gyventojų 1919-1920 m. Straipsnyje, remiantis išlikusiais gana fragmentiškais duomenimis, siekiama atskleisti platesniuose visuomenės sluoksniuose vyravusias nuostatas bei jų santykį su politinio elito pozicija. Lietuvių viešajai nuomonei dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą būdingas stereotipas, kad lenkai yra lietuvių tautos priešai. 1920 m. pabaigoje Lietuvoje vyravo įsitikinimas, jog Lietuvos - Lenkijos konfliktas toli gražu neišsisėmė. Viltys dažniausiai sietos su Tarybų Rusijos ir Lenkijos karu bei galimybe juo pasinaudoti. Gen. L. Želigovskio žygis ir su juo susijusios aplinkybės smarkiai pakirto pasitikėjimą Vakarais ir sustiprino simpatijas Tarybų Rusijai. Pirmojo pasaulinio karo metais kiek prislopintas Lenkijos kaip priešo įvaizdis 1919-1920 m. atsigavo ir įsitvirtino lietuvių visuomenėje, tapdamas sunkiai kontroliuojama jėga, smarkiai veikusia Lietuvos politinį gyvenimą. Lenkijos veiksmai 1919 m. vasarą ir 1920 m. rudenį leido prasiveržti visuomenėje glūdėjusiems įtarumui ir priešiškumui lenkų atžvilgiu.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių-lenkų santykiai; Priešo įvaizdis; Lenkijos suvokimas; Lithuanian-Polish relationship; Enemy’s image; Perception of Poland.

ENPolish-Lithuanian relations during the interwar gained a fair amount of attention from researchers, but scientific studies on this subject, if talking about the studies of attitudes present in Lithuania in regards to Poland, were limited by the evaluation of positions of state governments and political groups. This article represents an attempt to involve larger public context paying special attention on the perception of Poland by simple Lithuanian citizens in 1919-1920, which is practically a non-researched subject. Based on extant rather fragmented information, the article aims to disclose attitudes that dominated in broader public and their relation with a position of political elite. Even before the WW1, public opinion of Lithuanians might be characterised by a stereotype that Poles are the enemies of Lithuanians. In the end of 1920, the conviction that the conflict between Poland and Lithuania is not over dominated in Lithuania. Hopes were mostly related to the war between Soviet Russia and Poland and the opportunity to use it. The action of L. Želigowski and its circumstances undermined the trust in the West and strengthened sympathies to Soviet Russia. The image of Poland as an enemy, slightly depressed during the WW1, was renewed and established in Lithuanian public in 1919-1920; it became hardly controllable power that affected political life of Lithuania. The actions of Poland of autumn 1919-1920 enabled breakage of jealousy and animosity kept by Lithuanian public against the Poles.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7531
Updated:
2018-12-20 22:55:13
Metrics:
Views: 28    Downloads: 11
Export: