Drabužių kelionės. A la moda

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Drabužių kelionės. A la moda
Alternative Title:
Travellings of clothings. A la moda
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2000, Nr. 3, p. 34-37
Keywords:
LT
17 amžius; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomas unikalus istorinis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje dėvėtas apdaras a la moda; apibūdinamas šio apdaro pavidalas, atskleidžiamos sąsajos su europietiška XVII a. kultūra. XVII a. LDK bajorų moterišką kostiumą kur kas labiau nei vyrišką veikė vakarietiškos mados. Vyriška mada rėmėsi giliomis archaiškos dėvėsenos tradicijomis, kurių įtaka moteriškam kostiumui reiškėsi tik kai kuriais vietiniais nešiosenos savitumais. Tokius skirtumus galėjo lemti tam tikras moterų (bajorių) teisių, jų juridinės nepriklausomybės fiksavimas Lietuvos Statutuose. A la moda – XVII a. Europai tipiška mada – pasiekė ir LDK, bet čia ši sąvoka susiaurėjo ir reiškė tik tam tikro pavidalo moteriškos suknelės fasono pavadinimą: alamoda, alamodka. Tokį apdarą vilkėjo įvairių luomų moterys. Mūsų šaliai buvo būdinga moteriškos ir vyriškos mados priešprieša: vyrų dėvėsena ir toliau liko sarmatiška. Vokietijoje minėta prancūziška mada buvo pajuokiama karikatūromis ir net piešiniais vandenženkliuose. Patekę į Lietuvą, šie piešiniai įgavo kitokią prasmę, reiškė galantiškas kavalieriaus ir damos elgsenos normas.Reikšminiai žodžiai: Mados; Prancūzų kultūra; 17th century fashion; French culture.

ENThe article describes a unique garment of the Grand Duchy of Lithuania fashion a la moda; the article defines the garment and its relations with European culture of the 17th c. Women’s more than men’s clothing of the 17th c. GDL nobility was influenced by the Western fashion. Men’s fashion was more related to deep archaic clothing traditions, the influence of which for women’s clothing was expressed only in some features of local fashion. These differences may have been determined by a certain women’s (noble) rights, and their legal independence recorded in the Lithuanian Statutes. A la moda – typical European fashion of the 17th c. – has reached the GDL, however, this concept in the GDL became narrower and represented only a title of a certain type of women’s dress: alamoda, alamodka. This type f dress was favoured by women from different social layers. Our country was characterized by an opposition between women’s and men’s fashion: men’s fashion remained traditional. The same French fashion in Germany, however, was ridiculed in caricatures and watermark pictures. Nevertheless, after these images Lithuania, they acquired a meaning of fashion and behavioural norms of noble gentlemen and ladies.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Tarp rytų ir vakarų : XVI-XX a. LDK bajorų kostiumo formavimo aplinkybės ir pavidalai / Rūta Guzevičiūtė. Vilnius : Versus aureus, 2006. 390 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7516
Updated:
2018-12-17 10:41:16
Metrics:
Views: 27    Downloads: 13
Export: