Etiketas ir buitis reformuotoje XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pijorų edukacijoje : lyginamasis tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etiketas ir buitis reformuotoje XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pijorų edukacijoje: lyginamasis tyrimas
Alternative Title:
Etiquette and household routine in the education of piarists in the second half of the 18th century in the Grand Dutchy of Lithuania: comparative study
In the Book:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė : visuomenė, kasdienybės istorija / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2018. P. 73-96. (XVIII amžiaus studijos; 4)
Summary / Abstract:

LTŠi publikacija yra pirmasis bandymas pristatyti Lietuvos pijorų provincijos mokyklų, reformuotų XVIII a. antrojoje pusėje, buitinę rutiną. Į žvalgos lauką patenka tokie kasdienio gyvenimo aspektai kaip mokytojų ir mokinių laikysena, jų tarpusavio santykiai, etika, asmens higiena. Tyrimui buvo pasitelkti du svarbiausi Lenkijos ir Lietuvos pijorų mokymo reformas reglamentuojantys šaltiniai - Lenkijos pijorų mokykloms skirtas darbas Ordinationes Visitationis Apostolicae' (Apaštalinės vizitacijos nutarimai, Varšuva, 1755 [1754]-1755) ir jo pagrindu parengtas Methodus docendipro Scholis Pits provinciae Litvaniae1 (Mokymo metodas, skirtas Lietuvos pijorų provincijos mokykloms, Vilnius, 1761). Atliekant šaltinių lyginamąją analizę stebėta, kiek vienus ar kitus kasdienės rutinos aspektus reguliuojančios taisyklės buvo aktualios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pijorų aplinkoje ir kokiu mastu jos buvo perimtos. [Iš leidinio]

ENThe Regulation of the Lithuanian Piarists for provincial education Methodus docendi pro Scholis Piis provinciae Litvaniae (Vilnius, 1762) should be considered as the main document showing the changes in education of the Enlightenment era, announced prior to the establishment of the Board of Education, a secular institution of education. That is an important source of the Lithuanian science history of the 18th century, opening a relevant contextual panorama of cultural processes, illustrating the intersection of the values of the Baroque and the Enlightenment. The study Methodus docendi pro Scholis Pits provinciae Litvaniae deals with the specifics of daily routines which shows obvious following of Ordinationes Visitationis Apostolicae (Warsaw, 1753 [1754]-1755) prepared by Stanislaw Konarski. As it can be noticed, many of the aspects of the school routine (such as the necessity to start lessons in time and not waste the time for frivolous talking, relationship between the students and teachers, personal hygiene, proper physical condition, behaviour of students at school and outside it) in the Regulations for provinces of Lithuania are defined much more laconically.The attitude to go ad rent was determined by the goal to have a document with the scope and precise presentation of the subject which could be smoothly used in daily practice. On the other hand, the differences, such as elimination of the paragraph on temperance (not mentioning the whole chapter), shows that the Lithuanian adaptation was not word-for-word (or mind) following and that only the issues that were really significant for the developers were taken over. The actualisation of the daily posture shows the efforts of the Piarists monkhood to respond to the changes of the time, to implement the principles of education covering the overall upbringing of a person. [From the publication]

ISBN:
9786098183450
ISSN:
2351-6968
Related Publications:
Pijarskic Collegium Nobilium w Wilnie. Korzenie i konteksty / Kazimierz Puchowski. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė : luomas, pašaukimas, užsiėmimas / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. P. 107-143.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/75061
Updated:
2022-01-05 15:42:59
Metrics:
Views: 16
Export: