Senosios Vilniaus astronomijos observatorijos instrumentarijus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senosios Vilniaus astronomijos observatorijos instrumentarijus
In the Journal:
Istorija [History]. 2001, Nr. 48, p. 41-47
Keywords:
LT
Astronomija; Teleskopas; Vilniau observatorija.
EN
Astronomy; Observatory of Vilnius. teleskops.
Summary / Abstract:

LTVilniaus astronomijos observatorija įkurta 1753 m. Observatorijos įkūrimas sutapo su gamtos mokslų atsiskyrimu nuo filosofijos bei eksperimentinio gamtos tyrimo metodo diegimo pradžia. Lietuvoje tai vyko kiek vėliau negu pramoninėse šalyse, - to meto politinės aplinkybės nebuvo palankios mokslui ir švietimui. Pirmasis observatorijos prietaisas - anglų darbo teleskopas reflektorius, kuris rimtam moksliniam darbui taip ir nebuvo panaudotas. Apskritai pirmieji Vilniaus astronomijos observatorijos teleskopai buvo atsitiktinės didžiūnų dovanos. Instrumentarijus tikslingai imtas komplektuoti direktoriaujant M. Počobutui. Prietaisai būdavo užsakinėjami geriausiems Anglijos ir Prancūzijos meistrams. Tiksliausias šio laikotarpio instrumentas - didysis sieninis kvadrantas, pagamintas Londone Dž. Ramzdeno dirbtuvėse. Puikią įrangą, atitinkančią to meto pasaulinius pasiekimus, observatorija įsigijo dėka asmeniniu kontaktų, tarptautinio bendradarbiavimo ryšių bei universiteto vadovybės dėmesio astronomijos mokslo plėtrai. Astrometrinis instrumentarijus buvo atnaujintas XIX a. pradžioje, vadovavimą observatorijai perėmus J. Sniadeckiui. Jo įpėdinis P. Slavinskis daugiau dėmesio skyrė geodezinių matavimų tobulinimui. XIX a. antroje pusėje Vilniaus observatorijoje M. Gusevas ir P. Smyslovas ėmė plėtoti astrofizinius darbus, kuriems pavyko sukomplektuoti unikalų instrumentarijų. Saulės tyrimams naudoti Dalhmejerio fotoheliografas ir Merco spektrometras, žvaigždžių - Šverdo fotometras.Reikšminiai žodžiai: Vilniau observatorija; Teleskopas; Astronomija; Observatory of Vilnius. teleskops; Astronomy.

ENVilnius observatory of astronomy was founded in 1753, which coincided with separation of natural sciences from philosophy and the commencement of implementation of experimental naturalist methods. In Lithuania it occurred later than in industrial countries – the political environment of the time was not favourable to education and science. The first device of the observatory was a telescope-reflector of English manufacture, which was not used for scientific activities. In general the first telescopes of Vilnius astronomic observatory were incidental gifts by grandees. The instrumentation was commenced to be equipped with M. Počobutas taking the position of the head of the observatory. The devices were ordered from the best English and French craftsmen. The most precise instrument of the period is the big wall mounted quadrant, manufactured in J. Ramsden’s shops in London. The superb equipment, conforming to the world standards of the time, was purchased by the observatory thanks to personal contacts, international cooperation and the attention of the management of the university to development of the astronomy science. The astrometric instrumentation was renewed in the beginning of the 19th century, upon the management of the observatory was taken over by J. Sniadeckis. His successor P. Slavinskis dedicated more attention to improvement of geodetic measurements. In the second half of the 19th century M. Gusev and P. Smyslov commenced development of astrophysical studies and succeeded to equip the observatory with unique instrumentation. A Dallmeyer’s photoheliograph and Mertz spectrometer were used for studies of the Sun, for studies of stars Swerd’s photometer was used.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Pažymint astronomo Georgo Sablerio 200 m. gimimo sukaktį / Libertas Klimka. Etnokosmologija 2017, nr. 3-4, p. 98-100.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7438
Updated:
2018-12-17 10:50:11
Metrics:
Views: 32    Downloads: 6
Export: