Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginė savimonė ir jos atspindžiai heraldikoje XVI-XVIII a. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginė savimonė ir jos atspindžiai heraldikoje XVI-XVIII a: disertacija
Alternative Title:
Genealogical identity among the nobility of the Grand Duchy of Lithuania and its expression in the heraldry of the 16th-18th centuries
Publication Data:
Vilnius, 2013.
Pages:
1 pdf (386 p.)
Notes:
Disertacija rengta Vilniaus universitete 2008-2013 m. Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - 2013. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Genealoginė savimonė; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Heraldika; Kilmingieji; Genealogical identity; Heraldry; Nobility.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL).
EN
Genealogical identity.
Summary / Abstract:

LTGenealogija – daugiaaspektis semantinis laukas, kuriame šachmatų žaidimo strategija yra kuriama ir modeliuojama kilmingųjų giminės istorija grindžiama tapatybė. Disertacijoje tiriama ne konkreti LDK kilmingųjų genealogija, o jų genealoginė savimonė, t.y. kilmingųjų saviidentifikacija genealoginiu aspektu jų gyvenamajame laike ir erdvėje bei kilmingųjų žinios apie savo protėvius, šių žinių pagalba konstruojama tapatybė. Nors disertacijoje prioritetinis dėmesys skirtas LDK kilmingųjų genealoginei savimonei, svarbu buvo pažvelgti, kaip herbai – daugiafunkciniai kilmingųjų simboliai – padėjo ją atskleisti ir manifestuoti. Šis tyrimas – pirmas bandymas kompleksiškai ištirti įvairaus rango LDK kilmingųjų genealoginę savimonę remiantis genealoginių medžių, genealoginių schemų ir iliustracijų, proginių leidinių, heraldikos ir kt. šaltinių duomenimis. Šiame darbe pirmą kartą taip gausiai kaip šaltiniai į mokslinę apyvartą yra įvedami įvairaus rango LDK kilmingųjų genealoginiai medžiai ir genealoginės schemos. Pasirinkta darbo tema mažai tyrinėta sritis LDK istoriografijoje. LDK kilmingųjų kilmės, genealoginės savimonės bei heraldikos klausimai istoriografijoje yra tyrinėti tik iš dalies ir gana vienpusiškai. Dažniausiai šie tyrimai susiję su romėniška lietuvių kilmės versija. Remiantis šaltiniuose pateikiamos informacijos dėsningumais, LDK kilmingųjų genealoginė savimonė disertacijoje yra tiriama devyniais aspektais, kurių platus spektras leidžia kurti išsamesnį šios savimonės vaizdą.

ENGenealogy is a multifaceted semantic field where the identity of noble families, founded upon history, is crafted and refined using chess strategy. This dissertation deals not with the specific genealogy of GDL nobles, but with their genealogical identity, i.e., the self-identification of nobles in terms of genealogy within the context of their lives and times, knowledge among nobles about their ancestors and how this knowledge served to construct identity. Although the main focus of the dissertation is upon the genealogical identity of GDL nobles, it was important to survey the way in which coats of arms, multifunctional symbols of the nobility, facilitated the explication and manifestation of that identity. This study is the first attempt to investigate in a complex manner the genealogical identity of GDL nobles of various ranks based on family trees, genealogical schemata and illustrations, special events publications, heraldry and other sources. This study is the first to put into academic circulation as sources so many family trees and genealogical schemes of GDL nobles of various ranks. Problems concerning the origin of GDL nobles, genealogical identity and heraldry have been researched only partially in historiography, and then rather superficially. Based on the patterns in the information provided in the sources, the genealogical identity of GDL nobles is studied in terms of nine features, whose broad nature provide a richer and more complete view of identity.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74158
Updated:
2022-02-11 15:21:17
Metrics:
Views: 85    Downloads: 30
Export: