Kauno aukštesnioji technikos mokykla - lietuviškųjų specialiųjų vidurinių mokyklų pirmagimė 1920-1929 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno aukštesnioji technikos mokykla - lietuviškųjų specialiųjų vidurinių mokyklų pirmagimė 1920-1929 metais
In the Journal:
Istorija [History]. 2000, Nr. 46, p. 53-64
Keywords:
LT
20 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTKauno aukštesniosios technikos mokyklos įsteigimo data yra laikoma 1920 m. rugsėjo 3 d. Kauno technikos mokykla tapo pirmąja lietuviška vidurinės grandies civilių specialistų rengimo įstaiga Lietuvoje. Iš pradžių mokykla buvo įkurta Vilniuje, bet vėliau, kai Lenkija okupavo Vilnių, ji buvo perkelta į Kauną. Technikos mokyklos kursas susidėjo iš dviejų koncentrų po dvejus metus. Baigusieji pirmą koncentrą, įgydavo mechanikos ar kelių meistro, elektros monterio kvalifikaciją. Baigę abu koncentrus, galėdavo įgyti atitinkamos specialybės techniko vardą. 1920 - 1929 m. mokykla atsidarė dabartinėje savo vietoje ir įsikūrė statybos, mechanikos ir elektrotechnikos skyriai, kuriuos baigė penkios statybininkų laidos, trys - mechanikų ir viena - elektrotechnikų. Šiame straipsnyje atkreipiamas dėmesys ir į tokius aspektus, kaip programų kūrimas, moksleivių kontingento ir dėstytojų kolektyvo formavimas. 1921 - 1922 m. studentai žydai, nemokėję lietuvių kalbos, pirmaisiais studijų metais buvo mokami gimtąja kalba. Išimtis buvo lietuvių kalba, kurios buvo mokoma intensyviau. Antraisiais studijų metais mokymas vyko lietuvių kalba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kauno aukštesnioji technikos mokykla; Pedagogų taryba; Dėstomi dalykai; Higher technic school; Students; Teachers; Curricule.

ENHigher technical school, founded in Kaunas on the 3rd of September in 1920, was the first Lithuanian specialized school, which prepared qualified workers in the field of industry. The school was actually founded in Vilnius, but later, after the Polish occupation of Vilnius, it was transferred to Kaunas. The period of instruction consisted of two cycles, each of which lasted for two vears. Graduates of the first cycle acquired the qualifications of building and mechanics foremen as well as those of electricians. Those who studied at school for four years could acquire the qualifications of technicians in the fields of building, mechanics, and electricity. In the years 1920-1929 the school settled on its campus and established the departments of building, mechanics, and electricity, from which graduated five generations of builders, three - of mechanics, and one - of electricians. The article also throws some light upon such issues as syllabus design, the formation of student body and teaching staff, etc. In 1921-1922 the Jewish students who did not know Lithuanian were taught in their native language during the first year of the studies. The exception was the Lithuanian language, which was taught more intensively. The language of instruction during the second year of studies was Lithuanian. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7412
Updated:
2018-12-17 10:41:13
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: