Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: idėjiniai ir vertybiniai pagrindai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: idėjiniai ir vertybiniai pagrindai
Alternative Title:
Pre-trial settlement of administrative disputes in Lithuania: the principal legal ideas and values
In the Journal:
Teisė. 2018, t. 108, p. 51-69
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme idėjiniai ir vertybiniai teisiniai pagrindai, siekiant patikrinti prielaidas dėl šio teisinio instituto vientisos koncepcijos formavimo galimybių, jo paskirties ir vietos Lietuvos teisinėje sistemoje. Taip pat autorės tiriamas iki šiol vyravusių mokslinių įžvalgų pakankamumas, sprendžiant dėl šį institutą orientuojančių teisinių vertybių ir principų, atsižvelgiant į probleminius klausimus, kylančius dėl šio instituto dvilypės – administracinės vykdomosios ir justicinės teisinės – prigimties. [Iš leidinio]

ENIn this article the author analyzes theoretical ideas and legal values serving a background to the regulation of the pre-trial resolution of administrative disputes as an area of law, seeking prerequisites for its integral conception, purpose and position in the Lithuanian legal system. The author is trying to investigate the sufficiency and adequacy of current leading scientific insights on guiding legal values and principles of the pre-trial administrative dispute resolution, due to the problematics of its dualistic (administrative executive and judicial) nature. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2018.0.11978
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74024
Updated:
2019-11-07 08:17:30
Metrics:
Views: 16    Downloads: 6
Export: