Karininkų karjeros valdymas krašto apsaugos sistemoje : problemos ir tobulinimo perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karininkų karjeros valdymas krašto apsaugos sistemoje: problemos ir tobulinimo perspektyvos
Alternative Title:
Military officers¢ career management in the Ministry of National Defense: problems and developmental perspectives
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2018, t. 17, Nr. 2, p. 298-310
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karininkų karjera; Karjeros valdymas; Karjeros sistema; Career of military officers; Career management; Career system.
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army; Karjera / Career.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos karininkų karjeros valdymo problemos ir perspektyvos. Globalizacijos sąlygomis daugelyje valstybių kinta individo vaidmuo visuomenėje, pilietinėje ir ekonominėje veikloje, todėl kinta ir karjeros samprata. Keičiasi suvokimas apie tai, kas yra atsakingas už karjeros valdymą, koks turėtų būti karjeros valdymo procesas ir rezultatas, karjeros valdymas tampa pro-aktyviu, paties individo valdomu. Apibendrinant iki šiol šioje srityje atliktus tyrimų duomenis turime konstatuoti, kad karininkų karjeros valdymo srityje susiduriame su fragmentiška ir nepakankama moksline informacija. Lieka neaišku, kiek ir kaip tradicinės organizacinės struktūros, vyraujančios kariuomenėje yra suderinamos su šiuolaikinėmis karjeros valdymo realijomis, kurios kariuomenę pasiekia per naujai į karines struktūras ateinančius žmogiškuosius išteklius, kaip turi būti užtikrinamos karių teisės į karjerą ir kokiais pagrindais gali būti siekiama karjeros kariuomenėje, kaip gali būti palaikoma karininkų motyvacija siekti karjeros, kaip turėtų būti formuojami ir valdomi karininkų karjeros lūkesčiai. Šio straipsnio tikslas yra atlikti karininkų karjeros valdymo konteksto analizę, įvertinti teisines karininkų karjeros valdymo prielaidas ir identifikuoti individualius veiksnius, turinčius įtakos karininkų karjeros valdymui. Tyrimo objektas - karininkų karjeros valdymo sistema. Tikslui pasiekti autoriai naudosis sisteminės analizės, teisinių aktų analizės, apibendrinimo ir sintezės metodais.Karjera Lietuvos kariuomenėje negali būti reiškiniu, kuris tiesiog nutinka dėl nekontroliuojamų priežasčių, dėl išorinio patriotizmo demonstravimo, ar dėl nepotizmo, protekcionizmo ar kokių nors kitų privačių interesų raiškos formų, bet privalo būti racionaliai valdomu reiškiniu, kai visoms suinteresuotoms šalims yra iš anksto žinoma už kokius nuopelnus, kompetencijas ir kvalifikacijas karininkai gali tikėtis įgyvendinti savo karjeros lūkesčius. [Iš leidinio]

ENArticle analyzes military officers¢ career management in the context of global human resources management trends. Nowadays careers of majority of employees of public and private sector organizations are becoming more individualized and flexible, employees are entitled more responsibility in career decision making. However it remains unclear how changes in career management polices and practice have to affect army structures, what and how career expectations of military offices have to be developed and satisfied within the military system. Military officers’ careers can not just happen due to uncontrolled reasons or due to expression of private interests as this could hurt the security of the country. Military careers has to be systemically, rationally and transparently regulated taking into consideration the needs of the military structures also clearly defining the merits, competencies, qualifications and values of the military officers which have to be taken into consideration in career decision making. [From the publication]

DOI:
10.13165/VPA-18-17-2-11
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Moterų karių karjera Lietuvos kariuomenėje: moterų puskarininkių nuomonė / Deimantas Pleskys, Jūratė Guščinskienė. Viešoji politika ir administravimas. 2021, t. 20, Nr. 3, p. 351-367.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73976
Updated:
2018-12-17 14:19:24
Metrics:
Views: 45    Downloads: 4
Export: