"Гуды" як гістарычны назоў беларусаў па-літоўску : "готы" ці "варвары'?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
"Гуды" як гістарычны назоў беларусаў па-літоўску: "готы" ці "варвары'?
Alternative Title:
Gudas as a historical name of Belarusians in the Lithuanian language: ‘Goths’ or ‘Barbarians’?
Taip pat paskelbta anglų k. leidinyje: Belarus and its neighbors: historical perceptions and political constructs. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013. P. 56-68
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltarusiai; Gudai; Gudija; Istoriniai vietovardžiai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Terminologija; Terminology; The Belarusians; The Great Duchy of Lithuania; The Gudas; The Lithuanian Language; The Terminology; The historical place-names; Baltarusija (Belarus).
Keywords:
LT
Baltarusiai / Belarusians; Gudai; Gudija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Terminija / Terminology; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
EN
Belarusians; Great Duchy of Lithuania; Gudas; historical place-names; Lithuanian Language.
Summary / Abstract:

LTAutorius bando nagrinėti, kodėl lietuvių kalboje seniau buvo priimta vadinti baltarusius gudais. Iškeliama keletas istorinių, pseudoistorinių, lingvistinių ir pseudolingvistinių teorijų, jos skrupulingai nagrinėjamos. Teigiama, kad baltarusių inteligentijos tarpe „gudų“ terminas suvokiamas labai neigiamai kaip įžeidžiantis. Lietuvių kalboje šis terminas oficialiai vartotas net iki 1941 m. Peržvelgta „gudiška“ toponimika Lietuvoje ir Baltarusijoje, išnagrinėta versija gudus tapatinti su gotais, kurie iš dab. Švedijos Gotlando salos neva pro dabartinės Baltarusijos teritoriją kėlėsi užkariauti Romos imperijos provincijų, gudus kaip gūdžius (miškinius) žmones ir dar keletas įvairiaspalvių šio termino interpretacijų. Ieškodamas tokių neigiamų „gudiškų“ konotacijų pavyzdžių, autorius išnaršo visą lietuvių publicistiką ir net internetines publikacijas, netgi paramokslinę-anekdotinę lietuviškąją pipediją, suregistruoja visus „gudų“ paminėjimus šiais laikais. Apibendrinant konstatuojama, kad gudų ir Gudijos terminai tarp lietuvių išliko tik kai kurių publicistų kūryboje. Kad ir koks „kalkinis“ yra Baltarusijos terminas, jis atlieka savo oficialias funkcijas. Gudijos terminas yra originalesnis ir archajiškesnis, tačiau turi neigiamų konotacijų, kurios palengva nyksta. Autorius teigia, kad gal ir reikėtų legitimuoti Gudijos terminą, bet čia savo argumentus turi išsakyti ne tik abiejų valstybių lingvistai ir istorikai, bet ir politikai bei diplomatai.

ISBN:
9788360694497; 9788360694497
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73655
Updated:
2022-01-04 20:39:18
Metrics:
Views: 30
Export: