Depresinių šalies regionų darbo rinkos plėtra : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Depresinių šalies regionų darbo rinkos plėtra: disertacija
Alternative Title:
Development of labour market of depressed regions of the country
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2007.
Pages:
VIII, 173 p
Notes:
Disertacija rengta 2003–2007 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2007. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Darbo rinkos plėtros priemonės; Darbo rinkos rodikliai; Depresinis regionas; Nedarbas; Regioninė diferenciacija; Socialinis ekonominis reiškinys; Socialinė ekonominė raida; Užimtumas; Žmogiškasis kapitalas; Depressed regions; Employment; Human capital; Labour market; Regional differentiation; Socio-economic development; Socio-economic phenomenon; Solutions for the labour market development; The labor market; The labor market indicators; Unemployment.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Depresinis regionas; Nedarbas / Unemployment; Regioninė diferenciacija; Socialinė ekonominė raida; Socialinis ekonominis reiškinys; Užimtumas / Employment; Žmogiškasis kapitalas.
EN
Depressed regions; Human capital; labor market indicators; labor market; Regional differentiation; Socio-economic development; Socio-economic phenomenon; Solutions for the labour market development.
Summary / Abstract:

LTDisertaciją sudaro įvadas, trys darbo skyriai bei svarbiausios darbo išvados ir pasiūlymai. Darbas remiasi sektorinės sisteminės analizės logika, pagal kurią nagrinėjama depresinių šalies regionų darbo rinkos plėtros problema suprantama kaip visos ūkinės sistemos regioninis ir darbo rinkos problemų pjūvis. Nuo bendriausiųjų temos klausimų aptarimo pirmajame darbo skyriuje – sampratos, klasifikavimo sistemos, konkrečių kriterijų, regionų ir darbo rinkos bei socialinės apsaugos sistemų plėtojimo patirties apibendrinimo – antrajame disertacijos skyriuje pereinama prie nagrinėjamos problemos ypatumus atspindinčių elementų analizės: remiantis statistiniais matematiniais metodais, atmetimo principu atrenkami patikimai, operatyviai probleminę ir depresinę padėtį charakterizuojantys rodikliai. Preliminariai išskirti probleminiai šalies regionai tiriami siekiant identifikuoti veiksnius, turinčius didžiausią įtaką depresinių šalies regionų darbo rinkos raidai. Problemos kompleksinės analizės finalas – trečiajame darbo skyriuje. Čia pagrindžiami depresinių šalies regionų darbo rinkos plėtros sprendimai, kurių kompleksinio taikymo sinergetinis efektas užtikrintų geresnius depresinių šalies regionų, o tuo pačiu ir visos šalies, socialinės ekonominės raidos rezultatus.

ENThe scientific work consists of introduction, three working sections, conclusive findings. This dissertation work is based on the logics of sectoral analysis in accordance with which the analysed problem of labour market development in depressed regions of the country is understood as a regional cross-section of the entire economic system and of labour market problems. Starting with a discussion of the most general issues of the topic in the first working section – concept, classification system, generalisation of particular criteria, experience in the development of regions, labour market and social security systems, the author comes to the analysis of elements reflecting the peculiarities of the problem at issue, i.e., based on statistic mathematical methods and elimination principle, indicators are selected for reliable and operative characterisation of problematic and depressed situations. Pre-identified problematic regions of the country are further analysed in order to identify factors that have the biggest influence on the labour market development in depressed regions of the country. The complex analysis of the problem is finalised in the third working section of the dissertation which contains justification of the solutions for the labour market development in the depressed regions. Synergy effects of complex application of such solutions would ensure better results of the socio-economic development in the depressed regions and, at the same time, in the whole country.

ISBN:
9789955281948
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73602
Updated:
2022-01-04 11:35:08
Metrics:
Views: 7
Export: