Teismo precedentas: autoritetas ir veikimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismo precedentas: autoritetas ir veikimas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2016.
Pages:
1 pdf (266 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2011-2015 metais Vilniaus universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2016. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teismo precedentas; Teisės teorija; Teisinis argumentavimas.
EN
Judicial precedent; Legal theory; Legal reasoning.
Other Editions:
Dr. disertacijos santrauka: Judicial precedent: authority and functioning. Vilnius : [Vilnius University], 2017. 53 p
Summary / Abstract:

LTPagrindinis disertacijoje nagrinėjamas klausimas yra kada ir kokiais pagrindais vadovaujamasi teismų precedentais arba nuo jų nukrypstama. Netinkamai išsprendus šį klausimą, teismo precedentas gali suveikti per griežtai arba tapti nepaisomas. Ignoruojant teismų precedentus nukenčia asmenų lygiateisiškumo, teisės apibrėžtumo ir daug kitų siekių, o precedentais vadovaujantis per griežtai jie gali būti taikomi situacijose, kuriose jų pateikiamas atsakymas nėra teisingiausias. Disertaciją sudaro dvi pagrindinės dalys: pirmojoje yra pristatoma teismo precedento autoriteto koncepcija bei argumentai už ir prieš jį. Antrojoje dalyje nagrinėjami optimalios teismo precedento autoriteto prielaidų apsaugos užtikrinimo įrankiai (be kita ko, vadovavimosi precedentais modeliai; kriterijai, pagal kuriuos sprendžiami vadovavimosi ar nukrypimo nuo precedento klausimai; precedentų galiojimo laiko požiūriu principai). Didžioji dalis disertacijoje pristatomos pozicijos yra grindžiama kaštų ir naudos vertinimu precedento autoriteto prielaidoms, kas gali būti apibendrinta kaip stabilumu ir lankstumu grindžiama prieiga vadovaujantis teismų precedentais.

ENThe doctoral dissertation is mainly focused on the question when and on what grounds precedents are followed or departed from. If this question is solved incorrectly, precedent is either disregarded or followed too strictly. Ignoring judicial precedents undermines principles of equality, legal certainty and many others. Too strict adherence to precedents may cause their application in situations, where solution, provided by the precedent, may not be the best. Dissertation consists of two main parts: the first includes analysis on the concept of judicial precedent’s authority, as well as reasons for and against it. The second part deals with instruments for optimal protection of judicial precedent’s prerequisites (among others, models on reasoning with precedents; criteria, used to solve questions of following or departure from precedents; principles on determination of the moment when precedents come into force). Most of the assessments in the dissertation are based on evaluation of costs and benefits for the prerequisites of judicial precedent’s authority, which can be summed up as a flexibility-stability based approach to judicial precedents.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73282
Updated:
2022-01-01 19:19:53
Metrics:
Views: 19
Export: