Viešojo intereso gynimas planuojant teritorijas: perspektyvinės tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo intereso gynimas planuojant teritorijas: perspektyvinės tendencijos
Alternative Title:
Protection of public interest in territorial planning: perspective tendencies
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2013, 10, p. 221-237
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Administracinis procesas; Teritorijų planavimas; Viešasis interesas; Viešoji teisė; Visuomenės saugumas; Administrative procedure; Public interest; Public law; Public safety; Territorial planing; Territorial planning.
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law; Teritorijų planavimas; Viešasis interesas; Viešoji teisė; Viešoji tvarka. Policija / Public order. Police.
EN
Administrative procedure; Public interest; Public law; Public safety; Territorial planing; Territorial planning.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos teisinio reguliavimo, nustatančio viešojo intereso gynimą planuojant teritorijas, problemos. Identifikuojami subjektai, turintys teisę ginti viešąjį interesą planuojant teritorijas, apibrėžiamos tų subjektų kompetencijos ribos. Straipsnyje nemažai dėmesio skiriama suinteresuotos visuomenės teisių viešojo intereso gynimui nagrinėti. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijos analizės pagrindu yra vertinama, ar nacionalinėje teisėje įtvirtintas teisinis reguliavimas, suteikiantis teisę suinteresuotai visuomenei ginti viešąjį interesą, atitinka Orhuso konvencijoje suformuluotus tikslus. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes issues of legal regulation relating to the protection of public interest in territorial planning. Primarily, the concept of public interest established by the Law on Territorial Planning is examined, being a significant element of the judicial protection of the latter interest. The definition of public interest in territorial planning is based on provisions of the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania and the Supreme Administrative Court of Lithuania. Entities competent to defend public interest in territorial planning are identified. Through the application of the method of systematic analysis, legislation governing territorial planning process and legislation establishing procedures for examining administrative cases are explored. Based on the findings of this analysis, the boundaries of competence of entities having the right to defend public interest are defined. The article focuses on the analysis of legal regulation establishing the rights of the public concerned in the field of defence of public interest. Instances when the public concerned has the right to apply to the court for the protection of public interest in territorial planning are given. Based on the analysis of the of the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Administrative Court of Lithuania, an evaluation is given, whether the national legal regulation, establishing the right for the public concerned to defend public interest, is in conformity with the aims formulated by the Aarhus Convention. Based on the summary of findings of this analysis, a conclusion is made that the legal regulation of the process of territorial planning ascertains sufficient legal guarantees for the effective protection of public interest. [From the publication]

ISSN:
2029-1701; 2335-2035
Subject:
Related Publications:
Administracinio proceso modelio paieškos Lietuvos teisės moksle / Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė. Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą / moksliniai redaktoriai Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, Petras Ragauskas. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016. P. 343-382.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73253
Updated:
2020-04-18 07:28:43
Metrics:
Views: 6
Export: