Vladas Jakubėnas in opera life

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Vladas Jakubėnas in opera life
Alternative Title:
Vladas Jakubėnas operos gyvenime
Keywords:
LT
Muzika / Music; Opera. Operetė. Vodevilis / Opera. Operetta. Vaudeville.
Summary / Abstract:

LT1932 m., po kompozicijos studijų Rygoje ir Berlyne grįžęs į Kauną, V. Jakubėnas pasireiškė kaip kompozitorius, pedagogas ir kaip itin ryškus muzikos kritikas. Tarp pirmųjų V. Jakubėno rašinių buvo G. Bacewicz, V. Přichodos, Čekų noneto koncertų ir šio ansamblio atlikto J. Kačinsko Noneto recenzijos, pažintinis straipsnis apie Valstybės teatre statomą G. Charpentier operą „Louise“, probleminis straipsnis „Latvijos simfoninės muzikos būklė ir mes“ ir pan. Kasdien V. Jakubėno akiratyje buvo Valstybės opera – premjeros, debiutai, asmenys, bendrosios repertuaro, atlikimo problemos ir pan., svečių pasirodymai (1932-1940 m. sovietų okupacijos spektaklius dirigavo 14 užsienio dirigentų, dainavo 38 užsienio solistai). Nagrinėjo visus spektaklio komponentus, specifiniais argumentais grindė ir pagyrimus, ir kritines pastabas, tiek pripažintų, tiek debiutuojančių menininkų veiklos vertinimus. Rašė tiksliai, aiškiai, glaustai; delikačiai, bet nenusižengdamas tiesai sugebėjo įvertinti sumenkusio balso F.Šaliapino Mefistofelį, Borisą Godunovą, jo koncerto programą; rasdavo ir vaizdingų žodžių, išreikšdamas pasigėrėjimą „Lohengriną“, „Don Giovanni“ diriguojančiu F. von Hoesslinu ir pan. 1944 m. emigracija laikinai V. Jakubėną atitolino nuo operos. Tačiau jis buvo DP stovyklose prisiglaudusių likimo brolių, operos solistų koncertų Vokietijoje ir Anglijoje akompaniatorius. 1950 m. Čikagos lietuvių spaudoje išnagrinėjo operos išeivijoje galimybes, o 1957 m. įsisteigus Čikagos lietuvių operai, vėl rašė taip, kaip namie. Pripažino avangardinio kompozitoriaus D. Lapinsko kūrybą, jo teatro principų vertę. V. Jakubėno raštai pastebimai veikė operos publikos skonį bei vertybines orientacijas, yra teoriniu ir metodologijos požiūriu reikšmingas teatro istorijos šaltinis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Opera; Muzikinė kritika; Vladas Jakubėnas; Opera; Musical criticism.

ENHaving returned to Kaunas after composition studies in Riga and Berlin in 1932, V. Jakubėnas expressed himself as a composer, pedagogue and as an especially brilliant music critic. Among the first works of V. Jakubėnas were reviews of concerts by G. Bacewicz, V. Přichodos and the Czech Nonet and the J. Kačinskas Nonet performed by the Czech Nonet, an introductory article about the staging of the G. Charpentier opera “Louise” at the State Theatre, and an article entitled “The Condition of Latvian Symphony Music and Us” among others. The State Opera was a daily topic of interest for V. Jakubėnas, which included premieres, debuts, personalities, and common repertory and performance problems, appearance of guest performers (in the period of 1932-1940, 14 foreign conductors conducted performances, while 38 foreign soloists gave singing performances). He analysed all the components of a performance, basing his praise and critical remarks on specific arguments, as he also did when evaluating the activities of both recognised and debuting artists. He wrote with precision, clearly, and concisely; he was able to delicately but not bluntly evaluate the weakened voice of F. Chaliapin’s Mephistopheles and Boris Godunov and his concert programme; for example he would find vivid words, describing his praise for “Lohengrin” and “Don Giovanni” conducted by F. Von Hoesslin. Emigration in 1944 temporarily distanced V. Jakubėnas from opera. However he was the accompanied his brothers of fate that found shelter at DP camps and was an accompanist of soloist concerts in Germany and England. He examined the possibilities of opera in exile in the Chicago Lithuanian press in 1950, and in 1957 having founded a Chicago Lithuanian Opera, he once again wrote like at home. He praised the work of avant-garde composer D. Lapinskas, and the principle value of his theatre. V. Jakubėnas’ writings noticeably influenced the taste of the opera public and their orientati.

ISBN:
9986906954
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7319
Updated:
2013-04-28 16:35:12
Metrics:
Views: 19
Export: