Kauno operetės trupės veikla karo metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno operetės trupės veikla karo metais
Alternative Title:
Tätigkeit der Operetten - Truppe von Kaunas in der Kriegzeit
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2006, 7, p. 128-137
Keywords:
LT
Kauno operetė; Sovietinė okupacija; Hitlerinė okupacija.
EN
Kaunas musical; Soviet occupation; Hitler occupation.
Summary / Abstract:

LTKaro ir vokiečių okupacijos metų (1941-1944) muzikinis gyvenimas Lietuvoje - mažai tyrinėta tema. Tuo metu veiklą tęsė jau anksčiau įsteigti muzikinės kultūros židiniai, kūrėsi ir pradėjo veikti nauji. Dar sovietų okupacijos metu įkurta ir pirmą premjerą 1941 m. gegužės 1 d. parengusi Kauno operetės trupė kaip tik vokietmečiu išgyveno reikšmingą ir intensyvų veiklos etapą. Tuo metu pastatyti keturi nauji spektakliai, pradėtas rengti ir penktas, suformuotas trupės branduolys, radosi galimybė debiutuoti būriui jaunosios kartos solistų. Tyrimo tikslas - atskleisti Kauno operetės formavimosi procesą, trupės veiklos panoramą, tos veiklos galimybes politinių lūžių akivaizdoje, paanalizuoti šios trupės bei jos puoselėjamo žanro recepciją spaudoje. Metodai: istorinis, statistinis, archyvinių šaltinių, amžininkų prisiminimų bei spaudos analizė. [Iš leidinio]

ENMusical life of Lithuania during the years of war and occupation (1941-1944) is a little researched field. On that time, previously established organisations of musical culture, that proceeded their operation, were added with new ones. Kaunas Operetta Troupe, which was established in soviet occupation times and performed the opening play on May 1, 1941, has experienced important and intensive activity period right during the period of German occupation. On that time, it prepared four new performances and started to prepare the fifth one, and formed the core of the troupe. This was the opportunity of debut to a large number of young generation soloists. The objective of the research was to disclose the formation of Kaunas Operetta, the retrospective of its activities, and its possibilities to act in a face of political brake downs; and analyse the reception of such troupe and its artistic genre in press. Methods used: historical, statistical, archive sources, historical memories, and press analysis.

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
  • Lietuva, 1940-1990: okupuotos Lietuvos istorija / Arvydas Anušauskas, Juozas Banionis, Česlovas Bauža, Valentinas Brandišauskas, Arūnas Bubnys, Algirdas Jakubčionis, Laurynas Jonušauskas, Dalia Kuodytė, Nijolė Maslauskienė, Petras Stankeras, Juozas Starkauskas, Arūnas Streikus, Vytautas Tininis, Liudas Truska. Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007. 720 p.
  • Operos pakilimo metai / Jonas Bruveris. Lietuvių teatro istorija. Kn. 1, 1929-1935 / sudarytoja Audronė Girdzijauskaitė. Vilnius: Gervelė, 2000. P. 332-380.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7315
Updated:
2018-12-17 11:50:07
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: