Prawo Białorusinów i Ukraińców do samostanowienia w polskiej myśli prawnej (1917-1923)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Prawo Białorusinów i Ukraińców do samostanowienia w polskiej myśli prawnej (1917-1923)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apsisprendimo teisė; Baltarusiai; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); II Lenkijos respublika; Tautų apsisprendimo teisė; Teisės doktorina; Teisės doktrina; Ukrainiečiai; Byelorussians; Doctrine of public law; Former Polish-Lithuanian Commonwealth; II Polish republic; Self-determination; The doctrine of law; The right of national self-determination; Ukrainians.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Apsisprendimo teisė; Baltarusiai / Belarusians; II Lenkijos respublika; Tautų apsisprendimo teisė; Teisės doktorina; Teisės doktrina; Teisės istorija / History of law; Ukrainiečiai.
EN
Byelorussians; doctrine of law; Doctrine of public law; Former Polish-Lithuanian Commonwealth; II Polish republic; right of national self-determination; Self-determination; Ukrainians.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas baltarusių ir ukrainiečių tautinio apsisprendimo teisės vertinimas lenkų teisinėje mintyje 1917-1923 m. Aptariamos trijų asmenų: vilniečio V. Komarnickio (1891-1954), volyniečio E. Starčevskio (1862-1927) ir vilniečio S. Kodzio (1897-1961) pažiūros ir jų evoliucija. Lenkijoje buvo dvi koncepcijos Rytų klausimų – J. Pilsudskio (federacinė) ir R. Dmovskio (inkorporacinė). Dėl jų daugiausia ir ginčytasi, diskutuota dėl Lenkijos valstybinių teisių po Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimų atgavimo, tuo tarpu baltarusių ir ukrainiečių apsisprendimo teisė liko nuošalyje. Aptariamieji autoriai buvo linkę palikti Vilnių ir Lvovą už Lenkijos ribų. Konstatuotina, kad doktrinos, kurios rėmėjai paskyrė save [tautų] apsisprendimo teisės tyrimams, atstovai neneigė ukrainiečių ir baltarusių tautų apsisprendimo teisės. Tačiau tos teisės realizacijos galimybes apibrėžė faktinės geopolitines aplinkybes ir politinės realijos. Tą liudija minėtų autorių požiūriai jų darbuose, taip pat ir jų vėlesnė evoliucija. Į ukrainiečių ir baltarusių pretenzijas žiūrėta iš lenkų interesų rytuose apsaugojimo perspektyvos. Ukrainiečių ir baltarusių nepriklausomybės aspiracijų žlugimas atsiliepė tautiniams santykiams tarpukario Lenkijoje, ką stebėjo ir kurstė sovietai, vėliau tragišką skyrių parašė ir II Pasaulinis karas. Epochoje po Jaltos susitarimų problema nekelta, tačiau pati idėja pripažinti ukrainiečiams ir baltarusiams apsisprendimo teisę naujų santykių pagrindu išgyveno ir buvo perimta vadinamojoje Giedrojco-Meroševskio doktrinoje jau šiais laikais.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73067
Updated:
2020-05-04 20:39:18
Metrics:
Views: 10
Export: