Kredito unijos: teorija ir praktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kredito unijos: teorija ir praktika
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014.
Pages:
352 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Kredito unijos; Plėtra; Teisės aktai; Apskaita; Atskaitomybės principai; Finansinės ataskaitos; Licencijavimas; Kapitalo struktūra; Rizika; Valdymas; Kontrolė; Planavimas; Etika; Credit unions; Development; Legislation; Accounting; Accountability principles; Financial statements; Licensing; Capital structure; Risk; Management; Control; Planning; Ethics.
Contents:
Įvadas — 1. Teoriniai kredito unijų pagrindai — 2. Kredito unijų raida Lietuvoje — 3. Pasaulio kredito unijų raida ir kai kurie veiklos aspektai — 4. Kredito unijų teisinis reguliavimas — 5. Kredito unijų apskaita ir atskaitomybė — 6. Kredito unijų priežiūra: 6.1. Lietuvos kredito unijų priežiūra; 6.2. Kitų šalių kredito unijų priežiūros tam tikri aspektai; 6.3. Kredito unijų kapitalas — 7. Kredito unijų veiklos analizė: 7.1. Kredito unijų finansinių rodiklių standartizavimas ir standartizuotų reikšmių analizė; 7.2. Kredito unijų turtui turinčių įtaką veiksnių nustatymas — 8. Kredito unijų rizikos ir jų valdymas, vidaus kontrolė, veiklos planavimas: 8.1. Kredito rizika; 8.2. Skolininkų finansinių ataskaitų analizė ir finansinės būklės vertinimas; 8.3. Likvidumo rizika; 8.4. Kitos kredito unijų rizikos; 8.5. Kredito unijų valdymas, vidaus kontrolė ir veiklos planavimas — 9. Kredito unijų pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė — 10. Kai kurie Lietuvos centrinės kredito unijos veiklos aspektai — 11. Kredito unijų etika — Išvados — Literatūra — Summary — Priedai.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Atskaitomybės principai; Etika / Ethics; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Kontrolė; Kreditas. Paskolos / Credit; Licencijavimas; Planavimas; Rizika; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Ekonomikos plėtra / Economic development; Valdymas / Management.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTNors kredito unijos nesudaro reikšmingos finansų rinkos dalies, tačiau jų sparti plėtra neabejotinai turi nemažą reikšmę teikiant finansines paslaugas smulkiems klientams bei sprendžiant kai kurias socialines problemas. Kredito unijos vaidina ypač svarbų vaidmenj šalies regionuose, teikdamos finansines paslaugas atokiausių Lietuvos vietovių gyventojams, padėdamos plėtoti žemės ūkj, smulkų ir vidutinį verslą, ugdyti kaimo bendruomenes. Monografijoje išnagrinėti ir įvertinti kredito unijų teoriniai pagrindai, jų raida Lietuvoje ir kai kuriose kitose pasaulio valstybėse, atskleisti jų veiklos ir priežiūros ypatumai. Taikant įvairius analizės būdus išanalizuota kredito unijų veikla ir atlikti vertinimai, atskleisti jų pranašumai ir trūkumai. Taip pat išanalizuoti kredito unijų veiklos plėtrai turintys jtakos veiksniai. Apibūdintos svarbiausios rizikos, jų valdymo svarba, siekiant užtikrinti stabilią ir patikimą kredito unijų veiklą. Aprašyta vidaus kontrolės, vidaus audito ir planavimo svarba. Atlikta taikant ekonominius ir statistinius metodus kredito unijų pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė.

ISBN:
9786094593352
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72962
Updated:
2020-07-14 14:50:21
Metrics:
Views: 40
Export: