Žmogus, jungęs epochas : Algirdo Brazausko politinė biografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogus, jungęs epochas: Algirdo Brazausko politinė biografija
Alternative Title:
Man who linked epochs: a political biography of Algirdas Brazauskas
Edition:
2-oji laida, peržiūrėta ir pataisyta.
Publication Data:
Vilnius : "Diemedžio" leidykla, 2019.
Pages:
415 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Vaikystė, mokykla ir studijų metai: Algutis; Komunizmo statytojas; Sportininkas; Studentas — Statybų viršininkas: Statybininkas; Partietis — Liaudies ūkio taryboje — Ministras — Plano komisijoje: Kultūros ir socialinės paskirties objektų kuravimas; Planavimo mokykla; Brazausko fenomeno gimimas — CK sekretorius: Paskyrimo paradoksas; Aparatui nepažįstamas A. Brazauskas; A. Brazausko paskyrimas LKP CK sekretoriumi; Ekonominė situacija sekretoriaujant A. Brazauskui; Partijos vadovo rutina; Vyriausiasis pramonininkas; P. Griškevičiaus vadovybėje — LKP CK priešakyje ir santykiai su Sąjūdžiu pirmaisiais vadovavimo metais — „Lietuviškos skyrybos“: indėlis rengiant dirvą LTSR atsiskyrimui — Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir įtvirtinimo procese: Rinkimai į LTSR Aukščiausiąją Tarybą; Naujas statusas pasibaigus rinkimams į LTSR Aukščiausiąją Tarybą; Ministrės Pirmininkės pavaduotojas ir savarankiškos LKP lyderis; Iš Vyriausybės pasitraukus; Desovietizacijos įstatymo projektą vertinant; Ginčai dėl prezidento institucijos įvedimo — Lietuvos demokratinės darbo partijos pirmininkas: Savarankiška LKP virsta LDDP; Seimo rinkimuose — Pirmasis atkurtos Lietuvos respublikos Prezidentas: Prezidento rinkimai; Prezidentavimo pradžia ir Prezidento komanda; Užsienio politika; Vidaus politika; Apsisprendimas nekelti savo kandidatūros antrai Prezidento kadencijai — Lietuvos socialdemokratų partijos ir šalies vyriausybės priešakyje — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Santrumpos — In the vortex of epochs in transition — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; Politika; Politikai; Okupacija; Valdžia; Prezidentai; Biografija.
EN
The Lithuanian XX c. history; Policy; Politics; Occupation; Government; Presidents; Biography.
Reviews:
Other Editions:
Epochų virsmo sūkuriuose : Algirdo Brazausko politinė biografija / Saulius Grybkauskas, Mindaugas Tamošaitis. 2018. 415 p
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pateikiamas argumentuotas, gausiais archyviniais šaltiniais, interviu medžiaga ir literatūra besiremiantis požiūris į vieno iš svarbiausių Lietuvos vadovų, Algirdo Brazausko, politinę veiklą. Šios knygos pasakojimo pradžia nusikelia į XX amžiaus 5 dešimtmečio pabaigą, kai jos pagrindinis herojus žengė pirmuosius politinius žingsnius, o tyrimo baigiamoji data yra 2010 metai, kuomet A. Brazauskas išėjo į Anapilį. Į šį politiką siūloma pažvelgti ne kaip į nežinia iš kur atsiradusią duotybę, o kaip į asmenybę, kuri buvo veikiama tuometinio politinio, socialinio ir ūkinio konteksto. A. Brazausko politinė biografija yra ne vien pasakojimas apie vieną asmenį, bet ir apie visą to laikotarpio žmonių kartą, patyrusią okupaciją, išgyvenusią intensyvią sovietizaciją, dirbusią, kūrusią vėlyvuoju sovietmečiu ir tapusia nepriklausomybės atkūrimo dalyve bei liudininke. Knygoje atskleidžiama jo, kaip politinės asmenybės ir lyderio branda ir ankstyvoji socializacija sudėtingu Lietuvos valstybės politinės krizės, nepriklausomybės netekties, sovietų ir nacių okupacijos bei pokario laikotarpiu. Atskleidžiamos A. Brazausko kaip politiko augimą lėmusios aplinkybės ir veiksniai, aptariama šio politiko turėta Lietuvos ekonominių ir socialinių interesų samprata. Daug dėmesio skiriama A. Brazausko santykiams su Maskva, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio vadovybe, jo užimtai pozicijai Lietuvai vaduojantis iš TSRS, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę. Šiame leidinyje aiškinamasi, kodėl A. Brazauską lydėjo sėkmė pirmuose demokratiniuose Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, kaip pasikeitė Lietuva šios asmenybės prezidentavimo laikotarpiu ir vėliau, jam vadovaujant šalies vyriausybei.Pateikiama A. Brazausko kaip partinio politiko veiklos analizė, jam veikiant LKP, kuriant savarankišką kompartiją, ją pertvarkant į LDDP, pagaliau šią partiją sujungiant su LSDP į vieną kairiosios ideologijos politinę partiją. Knygoje A. Brazausko veikla atskleidžiama plačiame Lietuvos įvykių kontekste. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9785420018118; 9789986232094
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72933
Updated:
2021-01-11 20:51:13
Metrics:
Views: 18
Export: