Vincas Kudirka : literatūros rodyklė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vincas Kudirka: literatūros rodyklė
Publication Data:
Vilnius : Margi raštai, 2004.
Pages:
565 p
Summary / Abstract:

LTLiteratūros rodyklėje, apimančioje 1884–1999 m., pateikta medžiaga apie įžymaus lietuvių prozininko, poeto, publicisto, visuomenės veikėjo Vinco Kudirkos kūrybą bei literatūra apie jį. Rodyklės pradžioje pateiktos V. Kudirkos gyvenimo ir veiklos datos. Toliau medžiaga suskirstyta į septynis pagrindinius skyrius: „Vinco Kudirkos kūryba“, „Ikonografija“, „Smulkioji spauda“, „Eilėraščiai Vinco Kudirkos kūrinių motyvais“, „Vincui Kudirkai dedikuoti kūriniai“, „Vincas Kudirka grožinėje kūryboje“, „Literatūra apie Vincą Kudirką ir jo kūrybą“. Rodyklėje suregistruoti mokslo darbai ir populiarūs straipsniai, muzikos ir vaizduojamojo meno leidiniai, grožinė literatūra apie V. Kudirką, taip pat knygos ir straipsniai, kuriuose jis minimas. Stengtasi aprašyti ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiose užsienio šalyse pasirodžiusius leidinius, liečiančius V. Kudirką.

ENThe literary index, covering the years 1884-1999, contains information on the creative work of a prominent Lithuanian prose writer, publicist, public activist Vincas Kudirka as well as literature about him. Dates of V. Kudirka’s life and work are provided at the beginning of the index. The rest of the information is divided into seven main chapters: “Creative Work of Vincas Kudirka”, “Iconography”, “Small Press”, “Poems on the Motives of Vincas Kudirka’s Works”, “Works Dedicated to Vincas Kudirka”, “Vincas Kudirka in Fiction”, “Literature on Vincas Kudirka and His Works”. The index contains scientific works and popular articles, publications of music and visual art, fiction on Vincas Kudirka as well as books and articles making mention of him. At attempt was made to describe publications that touch upon Vincas Kudirka and that appeared not only in Lithuania but also in different foreign countries.

ISBN:
9986498368
Related Publications:
Tautiškumo ir tikėjimo ryšio problema "Varpe" XIX a. 9-10 dešimtmečiais / Ona Tijūnelienė. Tiltai. 2014, Nr. 3 (68), p. 159-173.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7274
Updated:
2020-03-05 13:17:16
Metrics:
Views: 35
Export: