Senųjų tapybos meistrų kūrinių kartotės Lietuvos dailės muziejaus rinkinyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senųjų tapybos meistrų kūrinių kartotės Lietuvos dailės muziejaus rinkinyje
Alternative Title:
Derivations from the old master' paintings in the collection of Lithuanian Art Museum
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2004, t. 35, p. 167-179. Pirmavaizdis ir kartotė : vaizdinių transformacijos tyrimai
Keywords:
LT
Grafinės reprodukcijos; Katalikai. Katalikų bažnyčia / Catholics. Catholic Church; Kolekcionavimas; Kopijavimas; Religinis menas. Bažnytinis menas. Sakralinis menas / Religious art. Sacral art; Replikos; Tapyba / Painting.
Summary / Abstract:

LTLietuvos dailės muziejaus XVI-XIX a. tapybos rinkinyje yra įvairaus pobūdžio senųjų meistrų paveikslų kartočių. Tiek pirmavaizdžių pasirinkimas, tiek kartočių tipai ir jų paskirtis atspindi būdingiausias dailės raidos ir vietinio meninio gyvenimo tendencijas. Išskiriamos dvi pagrindinės kartočių grupės – senųjų meistrų paveikslų kopijos ir kūriniai, sukurti remiantis senųjų meistrų paveikslų kompozicijomis, laisvai jas interpretuojant, nesistengiant išlaikyti pirmavaizdžio kolorito, piešinio ypatumų. Rinkinyje yra keletas profesionaliai atliktų kopijų, ankstesnių savininkų laikytų originalais, su šia atribucija ir patekusių į muziejų. Didesnę identifikuotų kopijų dalį sudaro XIX a. kopijos, nutapytos profesionalių dailininkų studijų tikslais arba pagal mecenatų užsakymus. Kopijos į rinkinius patekdavo ne tik dėl jų pirmavaizdžių meninių privalumų (Titiano, B. E. Murillo, Raphaelio), bet ir dėl siužeto. Keletas jų, buvusių dailininkų dirbtuvėse, yra grynai studijinio pobūdžio. Studijų tikslais keliavusių dailininkų palikime yra užsienio muziejuose saugomų kūrinių kopijų. Tačiau dauguma Lietuvos dailės muziejuje esančių kopijų atliktos pagal Peterburge buvusius originalus. Be tikslių kopijų, Lietuvos dailės muziejaus rinkinyje yra nemažai paveikslų, sukurtų remiantis žinomų dailininkų kūriniais. Iš muziejuje saugomų Lietuvos bažnytinės dailės kūrinių daugiausia drobių nutapyta pagal kontrreformacijos laikotarpiu populiariausių dailininkų kūrinius. Straipsnio pabaigoje pateikiama lentelė, kurioje pristatomi duomenys apie kartotes, saugomas muziejuje, bei jų pirmavaizdžius.

ENThe article presents the results of a study aimed at establishing prototypes of the 16th-19th century paintings from the collection of the Lithuanian Art Museum. Two groups of derivative paintings are distinguished – copies and works created by means of liberal interpretation of the Old Masters’ composition. The first group includes old professionally made copies, which were considered originals by the former owners and were acquired as such by the Museum (the copies of Guido Reni, Bartolomeo Schedoni and Melchior d’Hondecoeter). The 19th century copies by professional painters constitute a considerable part of identified copies. The copies were appreciated for their artistic merits (the collection includes several copies of Raphael, Titian and Bartolome Esteban Murillo). Several copies, which passed into the collection form artists’ workshops, are essentially studied. Legacy of artists who travelled to study includes copies of paintings kept in foreign museums (Kanutas Ruseckas and Alfredas Remeris). Most of the copies in the Lithuanian Art Museum derive from the original works found in St Petersburg. Among the paintings attributed to the group of liberal derivations are the 17th century canvases. Graphic reproductions of European Old Masters’ works often served as prototypes for Lithuanian artists’ church paintings. A large number of pieces of church art in the Museum derive from paintings by the artists who were most popular during counterreformation and who best reflected its ideology. The article is supplemented with a table, which presents comprehensive data on derivations from the Old masters’ painting in the Lithuanian Art Museum and their prototypes.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Vakarų Europos dailės kolekcionavimo pokyčiai XIX a. Lietuvoje / Aistė Bimbirytė-Mackevičienė. Vakarykščio pasaulio atgarsiai / sudarytojai Margarita Matulytė, Romualdas Juzefovičius, Rimantas Balsys. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2018. P. 168-183, 377.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7268
Updated:
2018-12-17 11:20:36
Metrics:
Views: 27    Downloads: 8
Export: