Virtualios bendruomenės komunikacijos tekstų funkcionalumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Virtualios bendruomenės komunikacijos tekstų funkcionalumas
Alternative Title:
Functionality of communicative texts of network society
In the Journal:
Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė [Thought elaboration: linguistics, literature, media expression]. 2016, 2015, p. 30-42
Summary / Abstract:

LTsudėtingas, įvairiaaspektis reiškinys tiriamuoju objektu tapo įvairių sričių mokslininkų darbuose, tačiau universalios, išsamios nagrinėjimo sistemos, apimančios visus šios bendruomenės požymius, kol kas nėra. Virtualų bendravimą lemia daugybė veiksnių: bendruomenės narių skaičius, charakteriai, bendruomenės sandara, kuriama situacija, analizuojamos temos, siekiami tikslai, technologijų teikiamos galimybės ir pan. Straipsnyje, remiantis teorinėmis mokslininkų įžvalgomis ir virtualaus klubo tėvams „supermama.lt“ tekstine medžiaga, analizuojama virtualios bendruomenės pranešimų sandara ir funkcijos. Tekstynas analizuojamas remiantis R. Jakobsono komunikacijos funkcijų teorija. Apibendrinant gautus rezultatus, galima teigti, kad virtuali bendruomenė vartoja tik jai būdingą šnekamosios kalbos atmainą – metakalbą, kurioje susipina trys elementai, t. y. rašytinė kalba susipina su sakytine ir panaudojami tam tikri technologiniai sprendimai. Atsižvelgiant į tikrąsias kalbėtojo intencijas, kiekvienam tekstui gali būti priskiriamos tam tikros funkcijos, kurių dažnumas tekstuose yra nevienodas dėl komunikacijos situacijos skirtybių. [Iš leidinio]

ENthe phenomenon. This rather complicated issue with many different aspects has become the object of analysis in works of scholars from various different fields. However, there is still no universal or detailed system of analysis covering all the characteristics of these communities. Virtual communication is determined by many factors: the number of community members, characters, the structure of the society, modeling of the situation, subjects analyzed, the objectives pursued, technological possibilities, etc. Therefore, the article analyses the posts of e-community, as well as their structure and functions. According to the theoretical insights of the scholars and the textual material of Parents Club 'supermama.lt' the following characteristics of network society are analysed: discourse construction methods, linguistic elements and the functionality of posted texts. Corpus based analysis is grounded on R. Jakobson’s theory of communicative function. Summarizing the results it can be stated that virtual community uses its unique language variety – metalanguage where spoken language intertwines with the written one and where some technological decisions are made. According to the real intentions of an interlocutor specific functions can be ascribed to each text. The frequency of functions in the texts is different because of the differences in communicative situations. [From the publication]

ISSN:
2345-0703
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72648
Updated:
2022-01-22 11:08:38
Metrics:
Views: 16
Export: