Konsonansas ir disonansas muzikos psichologijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konsonansas ir disonansas muzikos psichologijoje
Alternative Title:
Consonance and dissonance in psychology of music
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2006, 7, p. 6-19
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Konsonansas; Disonansas; Sensorinis konsonansas ir disonansas; Kognityvinis konsonansas ir disonansas; Muzikos psichologija; Consonance; Dissonance; Sensory consonance and dissonance; Cognitive consonance and dissonance; Psychology of music.
Keywords:
LT
Disonansas; Kognityvinis konsonansas ir disonansas; Konsonansas; Muzika / Music; Sensorinis konsonansas ir disonansas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama viena iš muzikos psichologijos sričių: konsonanso ir disonanso teorijos, koncepcijos, hipotezės, psichologiniai ir psichoakustiniai tyrinėjimai. Aptariama konsonanso ir disonanso sąvokų problema, nagrinėjamos psichofizinės samplaikų ir tonotopinės koncepcijos (konsonanso ir disonanso, sąskambio šiurkštumo bei kritinės juostos sąryšis pagal H. von Helmholtzą, W. J. M. Leveltą, R. Plompą ir kt.) bei iš jų išplaukančios konsonanso ir disonanso priklausomybės nuo įvairių parametrų (tembro, garso lygio, registro), kognityvinės teorijos (E. Terhardto virtualiojo aukščio, N. Cazdeno lūkesčio konsonanso ir disonanso, J. K. Wrighto ir A. S. Bregmano srautų koherencijos ir kt.), muzikinės kultūros lemiami konsonanso ir disonanso aspektai. Aptariamos konsonanso ir disonanso kilmės hipotezės. [Iš leidinio]

ENThe article reviews one of music psychology areas: psychological and psychoacoustic research of consonance and dissonance theory, concept, and hypothesis. It discusses the issue pertaining to consonance and dissonance concepts, analyses the psychophysical combination and tonotopic concepts (of consonance and dissonance, roughness of assonance, and relation of critical bandwidth according to von Helmholtz, Levelt, Plomp, and others) as well as sequential cognitive theory on consonance and dissonance dependability on various parameters (timbre, sound, level, register) (Terhardt on virtual pitch, Cazden on expected consonance and dissonance, Wright and Bregman on coherence of auditory streams, and etc.), and consonance and dissonance aspects determined by musical culture. Hypothesis of consonance and dissonance origins are discussed.

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7242
Updated:
2018-12-17 11:50:05
Metrics:
Views: 53    Downloads: 3
Export: