Interdisziplinäre Sprachwerkstatt als eine der Methoden in Fremdsprachenunterricht

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Interdisziplinäre Sprachwerkstatt als eine der Methoden in Fremdsprachenunterricht
Alternative Title:
  • Tarpdisciplininės kalbos dirbtuvės - vienas iš mokymo metodų per užsienio kalbų pamokas
  • Workshops of the interdisciplinary language – one of teaching methods at a foreign language lesson
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 81, p. 58-62
Keywords:
LT
Šveicarija (Switzerland); Lietuva (Lithuania); Pedagogika / Pedagogy; Užsienio kalbų mokymas / Foreign language teaching.
Summary / Abstract:

LTTarpdisciplininės kalbos dirbtuvės – vienas iš mokymo metodų per užsienio kalbų pamokas Straipsnyje pristatomas jau keletą metų Šveicarijoje taikomas tarpdisciplininių kalbos dirbtuvių metodas, kurį būtų galima taikyti ir Lietuvos mokyklose per užsienio kalbų pamokas. Šis metodas suteikia galimybę mokiniams savarankiškai mąstyti apie kalbą, lyginti konkrečius kalbos reiškinius, remtis visomis kalbomis, kurias moka mokiniai, ir patiems nustatyti kalbų dėsningumus. Gramatika mokyklose dažnai suprantama kaip kitų žmonių atliktas dėsningumų sisteminimo rezultatas. Gramatikoje esančias taisykles reikia perimti, pamėginti suprasti ir pritaikyti. Tarpdisciplininių kalbos dirbtuvių metodo esmė – pats procesas, kurio rezultatas ir yra gramatika; suvokimas, kad tam tikri gramatiniai reiškiniai skirtingose kalbose gali būti skirtingai realizuoti. Atkreipiamas mokinių dėmesys į tai, kad gramatikos – žmonių, nagrinėjančių kalbą, veiklos rezultatas. Tarpdisciplininėse kalbos dirbtuvėse taikomas indukcinis metodas – t.y. nuo praktikos einama prie teorijos, o ne dažnai pamokose taikomas dedukcinis metodas – nuo teorijos prie praktikos. Neįprasta tarpdisciplininių kalbos dirbtuvių pamokos forma: lėtas tempas, pasirinktinai nagrinėjamos tik kai kurios temos, mokytojo ne kaip žinių skleidėjo, o kaip eksperto-moderatoriaus vaidmuo, gramatikos kaip žinyno, o ne kaip vadovėlio paskirtis, mokslinės analizės pradmenys ir modelių sudarymo patirtis. Straipsnyje parodoma, kaip taikant kalbos dirbtuvių metodą mokiniams būtų galima pateikti kalbos dalių, sakinio dalių, šalutinių sakinių ir neiginio temas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Užsienio kalbos; Mokymo metodai.

ENThe article presents the method of interdisciplinary language workshops, which has been applied in Switzerland for several years. It could be used at Lithuanian schools during the foreign language lessons. This method provides the pupils with the possibility to independently think about the language, compare specific linguistic phenomena, base themselves on all languages that the pupils speak and find regularities of languages by themselves. Grammar rules must be taken over, must be understood and applied. The essence of the method of the interdisciplinary language workshops is the process itself whose result is grammar; perception that certain grammatical phenomena can be realised differently in different languages. Attention is drawn to the fact that grammars are the result of the activity of the people who investigate the language. The inductive method is applied at the interdisciplinary language workshops, i.e., from practice to theory rather than the deductive method often used at lessons – from theory to practice. The form of a lesson of the interdisciplinary language workshops is unusual: the speed is slow, only certain themes are investigated selectively, the role of a teacher as an expert-moderator rather than a disseminator of knowledge, the purpose of grammar as a reference book rather than a textbook, fundamentals of a scientific analysis and experience of creating models. The article shows how such themes as parts of speech and a sentence, subordinate clauses and negation could be presented to the pupils by means of the interdisciplinary language workshops method.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7215
Updated:
2018-12-17 11:50:04
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: