Ieškant dingusio knygos pasaulio : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ieškant dingusio knygos pasaulio: recenzija
Alternative Title:
The Search for the Lost World of Books
In the Journal:
Knygų aidai. 2006, Nr. 1, p. 30-34
Keywords:
LT
18 amžius; 19 amžius; Arvydas Pacevičius. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 metais : dingęs knygos pasaulis; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje kritiškai įvertinama 2005 m. išleista knygos kultūros istoriko Arvydo Pacevičiaus monografija „Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 m.“ Studija vertinama dėl jos naujovių – mat šiame darbe per „skaitymo kultūrą“ pirmą sykį išsamiau gilintasi į Lietuvos vienuolynų knygos kultūrą. Intriguojantis ir faktais bei įžvalgomis labai turiningas tekstas turėtų pritraukti didelį ratą skaitytojų. Recenzijoje diskutuojama dėl kai kurių monografijoje iškeltų teiginių. Aptariamasis veikalas, atskleidžiantis Lietuvos katalikų bei unitų (bazilijonų) vyrų vienuolynų bibliotekų funkcionavimą apibrėžtu laikotarpiu, – vertingas ir reikšmingas Lietuvos knygotyros tyrinėjimas. Tačiau kritikuojamas ne visai atidus leidyklos „Versus aureus“ darbas – tiek apipavidalinant leidinį, tiek redaguojant mokslinį tekstą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos vienuolynų bibliotekų istorija.

ENThis review gives a critical review of cultural historian Arvydas Pacevičius’ monograph “Monastery Libraries in Lithuanian in 1795-1864” published in 2005. This study is commendable because of its fresh perspective – it is in this work that for the first time the book culture of Lithuanian monasteries is dealt with in greater depth through the “culture of reading”. The rich text that is intriguing with its facts and insights should attract a large number of readers. The review discusses a few of the statements in the monograph that were raised. A work raising discussion, and revealing the functioning of Lithuanian Catholic and Uniate monastery libraries in a defined time period is valuable and significant research for Lithuanian book science. However the not always careful work of the Versus aureus publishing house is criticised, both in the format of the book, and in editing this academic text.

ISSN:
2029-7238
Related Publications:
Lietuvos filosofijos istorija. T. 1, Viduramžiai - Renesansas - Naujieji amžiai / Romanas Plečkaitis. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004. 734 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7204
Updated:
2018-12-16 23:07:16
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: