Probleminio alkoholio vartojimo įvertinimas tarp 15–74 metų amžiaus lietuvos gyventojų naudojant AUDIT metodiką

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Probleminio alkoholio vartojimo įvertinimas tarp 15–74 metų amžiaus lietuvos gyventojų naudojant AUDIT metodiką
Alternative Title:
Analysis of problematic alcohol use among 15-74 years old Lithuanian population: results of audit test
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2013, t. 23, Nr. 5, p. 22-28
Keywords:
LT
Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTgam alkoholio vartojimui nustatyti. Tyrimuose žalingas alkoholio vartojimas nustatomas apsibrėžiant saikingo alkoholio vartojimo ribą ir įvardijamas kaip probleminis alkoholio vartojimas ar tiesiog piktnaudžiavimas alkoholiu. Apibendrinant AUDIT testo rezultatus, šiame tyrime analizuojamas probleminio alkoholio vartojimo paplitimo Lietuvoje reiškinys 2007 m. Metodai. Reprezentatyvus 15–74 m. amžiaus Lietuvos gyventojų tyrimas buvo atliktas 2007 m. spalio- gruodžio mėnesiais. Anketą iš viso užpildė 3302 asmenys. Žalingo alkoholio vartojimo paplitimui įvertinti buvo panaudotas AUDIT klausimynas. Respondentų buvo papildomai paprašyta nurodyti demografinius duomenis bei išlaidas alkoholiniams gėrimams. Rezultatai. Penktadalis 15–74 m. amžiaus Lietuvos gyventojų alkoholį vartoja žalingai. Didžiausias žalingo alkoholio vartojimo paplitimas nustatytas 35–44 m. amžiaus vyrų ir 25–34 m. amžiaus moterų grupėse. Vyrams pavojingas alkoholio vartojimas nustatytas beveik 3 kartus dažniau nei moterims. Taip pat didesnis probleminio alkoholio vartojimo paplitimas nustatytas žemesnį išsilavinimą turinčių, kaimiškose vietovėse gyvenančių, bedarbių bei vienišų asmenų grupėse, o probleminiu alkoholinių gėrimų vartojimu pasižymintys asmenys per mėnesį išleisdavo vidutiniškai 4 kartus didesnę sumą alkoholinių gėrimų įsigijimui. Šis tyrimas parodė, kad alkoholio vartojimo problemos yra aktualios pakankamai didelei daliai Lietuvos gyventojų, o ypatingą susirūpinimą turėtų kelti tai, kad jau pačiose jauniausiose tiriamųjų amžiaus grupėse nustatytas didelis alkoholio vartojimo rizikos lygis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: AU- DIT (žalingo alkoholio vartojimo nustatymo testas); AUDIT (žalingo alkoholio vartojimo nustatymo testas); Išlaidos alkoholiui; Probleminis alkoholio vartojimas; Socia- liniai veiksniai; Socialiniai veiksniai; AUDIT; Expenditures for alcohol; Problematic alcohol use; Social factors.

ENAUDIT test is a traditional methodology to diagnose harmful use of alcohol. The study summarizes the AUDIT test results from the public survey data which was performed in 2007. Methods. The representative sample of Lithuanian adult (15-74 years old) population has been surveyed in October-December 2007. In total 3302 respondents filled in the questionnaire. The level of harmful use of alcohol was estimated with the AUDIT test. The respondents were also asked to provide additional demographic information as well as information about their expenditure on alcoholic beverages. Results. The harmful use of alcohol was observed in 1/5 of 15-74 years old Lithuanians. The highest prevalence of harmful use of alcohol was among 35-44 years old males, and 25-34 years old females. It was around three times more common among males then among females. The lower education, unemployment, living in rural areas, and living alone were the factors more closely associated with the higher prevalence of problematic alcohol use. Problematic alcohol users spend in average 4 times more money to purchase alcoholic beverages. According to the study results alcohol related problems are associated with significant proportion of Lithuanian population. Special concern must be attributed to a fact that the problematic use of alcohol is high among the people in youngest age groups. [From the publication]

DOI:
10.5200/sm-hs.2013.113
ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/71754
Updated:
2021-02-25 09:43:29
Metrics:
Views: 32    Downloads: 7
Export: