Asmenų, gįžusių iš laisvės atėmimo vietų, integravimosi į visuomenę galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenų, gįžusių iš laisvės atėmimo vietų, integravimosi į visuomenę galimybės
Alternative Title:
Opportunities of integration into a society of former prisoners after term of punishment
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 83, p. 181-188
Keywords:
LT
Asmenys; Paleisti iš laisvės atėmimo vietų; Integracija; Reintegracija; Resocializacija.
EN
Exprisoners; Integrations; Reintegration; Resocialization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama galimybė išspręsti laisvės atėmimo vietų perpildymo problemą ir sumažinti recidyvo grėsmę užtikrinant asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, integravimosi į visuomenę galimybes. Pažymėtina, jog artėjant prie Europoje taikomų standartų daug dėmesio turi būti skiriama pataisos ir adaptacijos programoms. Taigi šiame straipsnyje analizuojami atlikto tyrimo, kuriuo buvo siekiama nustatyti asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, integravimosi į visuomenę galimybes ir sąlygas mažinant jų socialinę atskirtį, duomenys. Nuteistieji asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų, sudaro nemažą socialinės rizikos asmenų grupę, kuriai reikia kompleksinės socialinės paramos. Dažnai asmenys, atlikę laisvės atėmimo bausmę, jaučiasi niekam nereikalingi, nesulaukia pagalbos. Socialinė atskirtis, nedarbas, skurdas, gyvenamosios vietos neturėjimas yra pagrindiniai veiksniai, paskatinantys pakartotinai nusikalstamai veikai. Be to, asmenų išėjusių iš įkalinimo įstaigų integraciją į darbo rinką riboja kalinių darbo jėgos charakteristika, nepalankus darbdavių požiūris bei iniciatyvos stoka. Tyrimu nustatyta, kad buvusiems kaliniams reikia specialių motyvacijos didinimo, adaptacijos į darbo rinką programų, specialios individualios psichologinės pagalbos, resocializacijos programų. Pažymėtina, kad šiuo metu stinga tarnybų, kurios teiktų ilgalaikes psichologines konsultacijas asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, domėtųsi, kaip jie gyvena, patartų, kaip galima išspręsti vieną ar kitą socialinę problemą, mokytų pamirštų gyvenimo įgūdžių ir padėtų pamažu integruotis į visuomenę.

ENThe article analyses the possibility to deal with the issue of overcrowded prisons and to reduce the threat of recurrence by ensuring a chance for individuals returning from places of imprisonment to integrate into the society. It has to be stressed that with the outlook of the pending application of European standards, a lot of attention must be paid to corrective and adaptation programmes. So, this article analyses the data of a survey aimed at identifying the possibilities and conditions for individuals who have returned from prisons to integrate into the society in order to minimise their social isolation. Convicts released from prisons account for a substantial social risk group that requires integrated social assistance. Very often individuals who have done their time sentence feel useless and receive no support. Social isolation, unemployment, poverty, absence of home are the principal reasons for repeated crime. Besides, integration of persons leaving places of imprisonment is restricted by the characteristics of prison labour, the unfavourable attitude on the employers’ part and the lack of initiative. A study has established that former prisoners require special motivation and labour market adaptation programmes. It has to be stressed that currently there is a shortage of services that would offer ling-term psychological consultations to persons returning from places of imprisonment and would inquire into their living conditions and would advise on solving one or another social issue, teach them living skills lost and help them gradually integrate into the society.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7172
Updated:
2018-12-20 23:10:45
Metrics:
Views: 49    Downloads: 31
Export: