Stubborn collaborators : the politics of the Lithuanian Taryba, 1917-1918

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Stubborn collaborators: the politics of the Lithuanian Taryba, 1917-1918
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2006, vol. 37, no. 2, p. 194-209
Keywords:
LT
Šalies nepriklausomybė / National independence.
Summary / Abstract:

LTŠiuo straipsniu bandoma paaiškinti, kodėl Lietuvos Taryba į istoriją neįėjo kaip kolaboracijos organas. Tiriami Vokietijos dominavimo Lietuvoje planai ir koncepcijos bei priešpriešinama Vokietijos percepcija su Tarybos politika. Lietuvos taryba niekada netapo išimtinai Vokietijos interesų vykdytoja. Ji svyravo, atsitraukė, darė nuolaidas, tačiau yra akivaizdu, kad Taryba turėjo savų planų ir idėjų. Tokiu būdu Taryba yra klasikinis sėkmingos kolaboracijos pavyzdys, kurio moralinės gėdos žymė buvo nuplauta jo sėkmės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos nepriklausomybė; Lietuvos Taryba; Vokiečių okupacija; Oberostas; Kolaboravimas; Lithuanian Independence; Lithuanian Taryba (Council); German Occupation; Ober Ost; Collaboration.

ENThis article tries to explain why the Lithuanian Taryba did not go down in history as an organ of collaboration. It first examines German plans and concepts for dominance in Lithuania and then contrasts the German perception with the politics of the Taryba . The Lithuanian council never let itself be demoted to the role of executor of purely German interests. It wavered, retreated, made concessions, but it is obvious that the Taryba pursued its own plans and ideas. Thus, the Taryba is a classic example of successful collaboration, the very success of which has wiped away any moral stigma. [From the publication]

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7164
Updated:
2020-07-21 19:06:12
Metrics:
Views: 24
Export: