Mediating confessions in central Europe : The ecumenical activity of Valerian Magni, 1586-1661

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Mediating confessions in central Europe: The ecumenical activity of Valerian Magni, 1586-1661
In the Journal:
Journal of ecclesiastical history. 2004, Vol. 55, no. 4, p. 681-699
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; Valerian Magni; Valerijonas Magnis; Vazos (Vasa family); Centrinė Europa (Central Europe); Čekijos Respublika (Czech Republic); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Jėzuitai / Jesuits; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTKapucinų vienuolis Valerianas Magnis buvo vienas įtakingiausių XVII a. pirmosios pusės dvasininkų. Popiežiaus Urbono VIII patikėtinis, imperatoriaus Ferdinando II patarėjas ir Lenkijos karaliaus Vladislovo IV informatorius, Valerianas Magnis, kaip religinis tarpininkas, nepailsdamas dirbo beveik penkiasdešimt metų. Šiame straipsnyje yra analizuojama jo ekumeninė veikla dviejose teritorijose, t.y. Bohemijoje bei Lenkijos – Lietuvos valstybėje. Čekijos karalystėje Valerianas Magnis bendradarbiavo su jaunu arkivyskupu Harrachu, kartu bandydami pasipriešinti jėzuitams, siekiantiems veikti pagal sunkesnę rekatalikizacijos programą. Tuo tarpu Lenkijoje Valerianas Magnis siekė suvienyti protestantų bei ortodoksų bendruomenes su Katalikų Bažnyčia. Valeriano Magnio karjera yra Vidurio Europoje besikeičiančios religinės atmosferos tikslus barometras. Iš pradžių Valerianas Magnis buvo reformatas, o vėliau tapo vienu iš svarbiausių Europos diplomatų katalikų. Valeriano Magnio idėjos rado atgarsį Christiano Wolffo bei Gottfriedo Leibnizo racionalizme.Reikšminiai žodžiai: Konfesijos; Vidurio Europa; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Valerian Magni; Katalikai; Confessions; Central Europe; Valerian Magni; Catholics; Valerijonas Magnis; Reformacija; Katalikų Reforma; Kontrreformacija; Ekumeninis dialogas; Lenkijos-Lietuvos valstybė; Reformation; Catholic Reform; Counter-Reformation; Ecumenical dialogue; Vazos (Vasa family); Romos popiežius; šv.Romos imperijos imperatorius.

ENThe Capuchin friar, Valerian Magni, was one of the most influential churchmen of the first half of the seventeenth century. A confidant of Pope Urban nil, an advisor to the emperor Ferdinand и and an intimate of the Polish king Władysław iv, Magni worked tirelessly as a religious mediator for nearly fifty years. This article investigates his ecumenical activity in two major arenas, Bohemia and the Polish- Lithuanian Commonwealth. In the Czech kingdom Magni collaborated with young Archbishop Harrach to counter the Jesuits' harsher policies of reCatholicisation while in Poland he endeavoured to reunite both Protestant and Orthodox communities with the Catholic Church. [From the publication]

ISSN:
0022-0469
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7149
Updated:
2020-07-28 20:26:24
Metrics:
Views: 24
Export: