Lietuvos kolegijų vidinio ir išorinio institucijos kokybės vertinimų sąryšis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kolegijų vidinio ir išorinio institucijos kokybės vertinimų sąryšis
Alternative Title:
Internal and external institutional quality assessment cohesion in Lithuanian colleges
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 83, p. 128-134
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas vidinio ir išorinio institucijos kokybės vertinimų teorinis ir praktinis sąryšis. Remiantis pirmųjų Lietuvos kolegijų vidinio ir išorinio kokybės vertinimų praktika yra analizuojami institucijų įvertinimo rezultatų panašumai ir skirtumai. Literatūroje ir praktikoje išskiriami vidinis ir išorinis studijų kokybės vertinimai. Vidinis studijų kokybės vertinimas2 (savianalizė) yra ypač svarbus kokybės užtikrinimo sistemos komponentas, išorinio vertinimo pagrindas, kadangi jokie ekspertai negali pagerinti studijų kokybės, jei tuo nesuinteresuota vertinamos aukštosios mokyklos bendruomenė. Išorinis studijų kokybės vertinimas apibrėžiamas panašiai: įvairiais būdais, metodais surinkti patvirtinimai ir išvados, pastebėti vertintojų. Plėtojant studijų kokybės vertinimo strategiją atsirado daug vertinimo lygių. Dažniausiai studijų kokybė vertinama studijų programos arba institucijos lygmeniu, kartais taikomas dalykinis , teminis , akademinis , personalo ar kt. vertinimas. Dviejų vertinimo etapų analizė leidžia teigti, kad kokybės užtikrinimo sistema kolegijose funkcionuoja vis efektyviau, nes per antrąjį vidinį vertinimą pranašumai ir trūkumai buvo išskiriami profesionaliau ir objektyviau. Antrojo etapo, palyginti su pirmuoju, vidinių vertintojų išskirti pranašumai ir trūkumai kur kas dažniau sutapo su išorinių vertintojų išskirtaisiais. Pastebimas ryšys tarp vidinio ir išorinio institucijos kokybės vertinimų siejasi su kitų tyrėjų fiksuojama bendra kolegijų pažanga. Vidinių ir išorinių vertinimų rezultatų panašumas liudija apie gerai plėtojamą studijų kokybės užtikrinimo sistemą.Reikšminiai žodžiai: Vidinis institucijos kokybės vertinimas; Išorinis institucijos kokybės vertinimas; Įvertinimas.

ENThe article analyses theoretical and practical relationship of external and internal quality assessment of the institution. In view of the practice of the first external and internal quality assessment of Lithuanian colleges, the article analyses the similarities and differences of the institution assessment results. External and internal study quality assessments are distinguished in literature and in practice. Internal study quality assessment (self-analysis) is an especially important component of the system of quality assurance and a basis of external assessment because neither of the experts may improve the study quality if the community of the assessed higher education institution is not concerned about that. External study quality assessment includes assessors’ conclusions and endorsements. The development of the strategy for study quality assessment resulted in a number of new assessment levels. Usually study quality is assessed at the level of study programme or institution and sometimes subject-based, topic-based, academic or personnel-based assessment is applied. The analysis of the two assessment stages enables to state that the functioning of the quality assurance system in colleges is increasingly improving with a more professional and impartial identification of advantages and disadvantages during the second internal assessment. Advantages and disadvantages identified by internal and external assessors coincided with an increasing frequency. Similarity of internal and external assessment results proves that the system of study quality assurance has been well developed.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7136
Updated:
2018-12-20 23:10:42
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: