Politics of intraexecutive conflict in semipresidential regimes in Eastern Europe

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Politics of intraexecutive conflict in semipresidential regimes in Eastern Europe
In the Journal:
Eastern European politics and societies. 2005, Vol. 19, no. 2, p. 135-160
Keywords:
LT
Bulgarija (Bulgaria); Lenkija (Poland); Moldova (Moldavija; Republika Moldova; Moldavia); Rumunija (Romania); Lietuva (Lithuania); Politinės partijos / Political parties; Vyriausybė / Government.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami vykdomosios valdžios vidaus konfliktų ir bendradarbiavimo modeliai tuose Rytų Europos demokratiniuose režimuose, kuriuose pasirinkta pusiau-prezidentinė konstitucinė sankloda. Aiškinamasi, kokią įtaką piliečių išrinktų prezidentų ir premjerų bendradarbiavimui turi konstituciniai valdymo mechanizmai, parlamentų fragmentacija bei partinės sistemos ypatumai. Straipsnyje akcentuojama partinių sistemų reikšmė vykdomosios valdžios vidaus santykių raidoje viso regiono mastu. Teigiama, kad pusiau-prezidentiniuose režimuose vykdomosios valdžios vidaus konfliktų pobūdis bei dažnumas kinta priklausomai nuo politinio Vyriausybės statuso, parlamento sandaros bei konstitucinių prezidento galių skirtumų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pusiauprezidentizmas; Prezidentai; Ministrai pirmininkai; Kabinetas; Partinė sistema; Bulgarija (Bulgaria); Moldova; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Rumunija; Semipresidentialism; President; Prime minister; Cabinet; Party system; Moldova; Romania.

ENThis article analyzes the patterns of intraexecutive conflict and cooperation in East European democracies that adopted semipresidential constitutional frameworks. It explores how the coexistence of popularly elected presidents and prime ministers is shaped by constitutional provisions, parliamentary fragmentation, and party system characteristics. The article emphasizes a critical role that party systems play in the evolution of intraexecutive relations across the region. It argues that variations in the political status of the cabinet, in the character of parliamentary composition, and in the constitutional powers of the president affect both the type and frequency of intraexecutive conflict experienced by semipresidential regimes. [From the publication]

ISSN:
0888-3254
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7135
Updated:
2013-04-28 16:33:24
Metrics:
Views: 17
Export: