Mainstreaming gender in the EU-accession process : the case of the Baltic Republics

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Mainstreaming gender in the EU-accession process: the case of the Baltic Republics
Alternative Title:
Lyties aspekto integravimo strategija prisijungimo prie Europos Sąjungos proceso metu: trijų Baltijos Respublikų atvejis
In the Journal:
Journal of European social policy. 2005, Vol. 15, no. 2, p. 139-156
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Integracija į Europos Sąjungą; Pilietybė; Europos Sąjungos politika; Lyčių lygybė; Estija (Estonia); Latvija (Latvia); Socialinė atskirtis; Accession process; Cditizenship; EU policies; Gender equality; Gender mainstreaming; Latvia; Social exclusion.
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Europos Sąjungos politika; Integracija į Europos Sąjungą; Lyčių lygybė; Pilietybė / Nationality; Socialinė atskirtis; Socialinės teisės / Social rights.
EN
Accession process; Cditizenship; EU policies; Gender equality; Gender mainstreaming; Latvia; Social exclusion.
Summary / Abstract:

LTNuo XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžios Baltijos šalys išgyvena ekonominio perėjimo ir liberalizacijos procesus. Nors įvairios ataskaitos apžvelgia ekonominių reformų lytiškai determinuotą (gendered) poveikį, joms nepavyksta nuodugniau paaiškinti sudėtingus sąryšius tarp lyties, pilietybės ir socialinės atskirties. Šiame straipsnyje šie sąryšiai analizuojami detaliau. Baltijos šalyse pirmojo dešimtmečio reformos pasireiškė ekonominių perspektyvų trūkumu, ypač moterims iš mažumų grupių ir moterims dirbančioms menkai apmokamuose sektoriuose. Tai padarė jas itin pažeidžiamas prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais srityje: emigracija į Vakarų Europą tiek legaliais, tiek nelegaliais migracijos kanalais tapo patraukli neturintiems darbo alternatyva. Šių ir kitų problemų ignoravimas negali būti priskiriamas tik Europiniam lygmeniui. Tai rodo, kad efektyvų lyčių lygių galimybių integravimą varžo staigūs pokyčiai nacionalinėse vyriausybėse, moterų vaidmenis nusakančios politinės ideologijos ir informacijos ir kompetencijos trūkumas naujai sukurtuose lyčių lygybės dariniuose.

ENSince the early 1990s, the Baltic states have gone through processes of economic transition and liberalization. Although various reports give an overview of gendered impacts of these economic reforms, they fail to elaborate on the more complex relations between gender, citizenship, and social exclusion. This article explores these relations in more detail. The first decade of reforms in the Baltic states resulted in a lack of economic prospects, in particular for women from minority groups and women working in low pay sectors. This made them increasingly vulnerable to trafficking for sexual purposes: migration to Western Europe was an attractive alternative for those without work, whether through legal or illegal migration channels. The failure to address this issue and other issues effectively cannot be attributed to the European level only. This argues that effective mainstreaming is also hampered by rapid changes in national governments, by political ideologies regarding the role of women, and by a lack of information and expertise within newly established gender-equality units. [From the publication]

ISSN:
0958-9287; 1461-7269
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7129
Updated:
2020-07-21 12:48:05
Metrics:
Views: 24
Export: