Socio-economic status and living arrangements of older persons in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Socio-economic status and living arrangements of older persons in Lithuania
Editors:
  • Mikulionienė, Sarmitė, sudarymas [com]
  • Stankūnienė, Vlada, sudarymas [com]
Publication Data:
New York ; United Nations, 2003.
Pages:
X, 113 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Socio-ekonominis statusas; Gyvenimo sąlygos; Senyvi (pagyvenę) žmonės; Darbas; Išėjimas į pensiją; Pajamos; Būstas.
EN
Socio-Economic Status; Living conditions; Older persons; Work; Retirement; Income; Housing; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTGyventojų senėjimas – viena svarbiausių problemų Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse, darančių poveikį ekonomikai, socialiniam gyvenimui ir viešajai politikai. Nors istorinė ir dabartinė demografinė situacija skiriasi įvairiose šalyse, tačiau problemas reikia spręsti taikant nuoseklią politinių priemonių sistemą, pagrįstą patikimais tyrimais. Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija iniciavo tyrimus, kurie įvairiapusiškai analizuoja gyventojų senėjimo problematiką. Šiame darbe tyrinėjami Lietuvoje surinkti duomenys, atskleidžiantys pagyvenusių žmonių socialines ir ekonomines sąlygas. Pagrindinis dėmesys skiriamas gyventojų senėjimo procesui ir vyresnio amžiaus asmenų padėčiai šalyje. Pirmoje dalyje aptariamos demografinės tendencijos Lietuvoje, jų ryšys su socialiniais ir ekonominiais procesais. Antroje dalyje apibendrinama ir analizuojama informacija apie pagyvenusių žmonių gyvenamąjį būstą ir jiems teikiamas socialines paslaugas. Trečioji dalis nagrinėja pagyvenusių žmonių ekonominę veiklą, įsidarbinimo ir užimtumo galimybes bei išėjimo į pensiją aplinkybes. Ketvirtoji dalis skirta pajamų šaltinių, kurie užtikrina pagyvenusių žmonių gerovę, analizei. Penktoji dalis sutelkta į pagyvenusių žmonių gyvenamąją aplinką ir buities sąlygas. Atliktas tyrimas stiprina nacionalinius gebėjimus formuoti vyresnio amžiaus žmonėms skirtas programas ir kurti problemų sprendimo strategijas. Žinios apie vyresnio amžiaus žmonių socialinę ir ekonominę būklę padeda geriau suvokti ją lemiančius veiksnius ir naudoti tinkamas politikos priemones.

ISBN:
9211168910
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/71007
Updated:
2020-10-23 12:46:02
Metrics:
Views: 7
Export: