Vergilijaus ir Torquato Tasso poemų įtaka Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus epo "Lechiada" fragmentui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vergilijaus ir Torquato Tasso poemų įtaka Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus epo "Lechiada" fragmentui
Alternative Title:
Influence of Vergil's and Torquato Tasso's poems to the epos of Mathias Casimirus Sarbievius' "Lechias"
In the Journal:
Acta litteraria comparativa. 2006, Vol. 1, p. 73-82
Keywords:
LT
Epas; lotyniškoji literatūra.
EN
Epos; Latin literature in 17-th century Lithuania.
Summary / Abstract:

LTXVII a. LDK gyvenęs poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus išgarsėjo Europoje kaip lyrikos kūrėjas (Lyricorum libri tres, 1625, Kelnas), tačiau, be lyrinių eilėraščių, jis rašė ir poemas, teorinius poetikos veikalus. Tarp mažiau žinomų Sarbievijaus kūrinių yra epas Lechiada. Tai epas apie lenkų tautos atsiradimą ir legendinį lenkų protėvį Lechą. Deja, šio kūrinio liko tik nedidelė dalis – 11-osios knygos 322 eilutės. Tačiau ir toks mažas fragmentas rodo kūrinio didybę, jame galima pastebėti Antikos ir Renesanso poetų kūrinių įtaką. Neabejotinos įtakos Lechiadai, kaip ir daugeliui Renesanso ir Baroko epochų kūrinių, turėjo Vergilijaus Eneida. Abi poemos parašytos hegzametru; panašūs ir jų siužetai: abu kūriniai pasakoja apie tam tikros tautos atsiradimą (Vergilijaus – romėnų, Sarbievijaus – lenkų). Labiausiai į akis krinta kai kurių scenų, atskirų eilučių ar palyginimų panašumas, neretai vartojami tie patys žodžiai ar įvaizdžiai. Šis reiškinys – tai tuo metu paplitusios imitacijos (imitatio) vaisius. Poemai turėjo įtakos ir italų poeto Torquato Tasso kūrinys Išvaduotoji Jeruzalė. Lechiadoje Sarbievijus panaudoja iš Tasso perimtus magiškuosius poemos elementus – burtus, stebuklus, nukeliančius skaitytoją į kitą, nerealųjį pasaulį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos lotyniškoji literatūra; Epas; Latin literature in 17-th century Lithuania; Epos.

ENThe poet Motiejus Kazimieras Sarbievijus who lived in the Great Duchy of Lithuania in the 17th century became famous in Europe as a lyricist (Lyricorum libri tres, 1625, Cologne). However, apart from lyrical verses, he also wrote poems and theoretical pieces on poetry. The epic Lechiada is one of Sarbievijus’ lesser-known works. The epic is about the birth of the Polish nation and their legendary predecessor [2]Lech. Unfortunately, only a small part of the work has survived – 322 verses from the 11th book[3]. Nevertheless, even such a small fragment shows the greatness of the work, since one can trace the influence of Classical and Renaissance poets. Undoubtedly, Vergil's Aeneid [4]was influential on Lechiada as well as the majority of Renaissance and baroque works. Both poems were written in hexameter. Their plots are similar too: both of them tell of the origin of a certain nation (Vergil – the Romans, Sarbievijus – the Poles). The similarity of certain scenes, separate verses or comparisons is evident. Quite often the same words or images are used. This phenomenon is the result of imitation (imitatio) which was widespread in those days. Furthermore, the poem was influenced by Jerusalem Delivered written by the Italian poet Torquato Tasso. In Lechiada Sarbievijus uses the magic elements of the poem which he borrowed from Tasso – spells and miracles that take the reader to the other, unreal world.

ISSN:
1822-5608
Related Publications:
Lietuvos Renesanso ir Baroko literatūra / Eugenija Ulčinaitė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2001. 345 p., [8] iliustr. lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7095
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 51    Downloads: 3
Export: