Socialinių paslaugų sistema Lietuvoje viešojo valdymo modernizavimo kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių paslaugų sistema Lietuvoje viešojo valdymo modernizavimo kontekste: disertacija
Alternative Title:
System of social services in Lithuania in context of public governance modernization
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015.
Pages:
258 p
Notes:
Disertacija rengta 2010-2014 metais Mykolo Romerio universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2015. Bibliografija.
Keywords:
LT
Naujoji viešoji vadyba; Socialinės paslaugos; Viešasis valdymas.
EN
Social services; Public governance; New public administartion.
Summary / Abstract:

LTViešojo valdymo sistemos veiklos efektyvumo svarba suponuoja poreikį ieškoti vis naujų sistemos modernizavimo priemonių, tačiau neretai modernizavimo veiksmai siejami tik su universaliomis reformomis ar neveiksmingomis modernizavimo programomis. Atskirų viešosios valdžios posistemių veiklos specifika ignoruojama. Disertacijoje atliekama socialinių paslaugų sistemos viešojo valdymo modernizavimo kontekste teorinė analizė ir remiantis šios analizės rezultatais tiriamas socialinių paslaugų sistemos Lietuvoje viešojo valdymo modernizavimo kontekste atvejis bei pateikiamos socialinių paslaugų modernizavimo kryptys. [Iš leidinio]

ENImportance of system of public governance efficiency implies of the necessity to look for new steps of modernization of this system, but often the modernization is confined to the universal reforms or ineffective modernization programs. The specifics of individual public governance subsystems are ignored. In this thesis author performs a theoretical analysis of social services system in the context of modernization of public governance and according to this analysis researches Lithuanian social services system in the context of modernization of public governance as well provides directions of modernization of social services. [From the publication]

ISBN:
9789955196983
Related Publications:
Socialinės globos įstaigų, teikiančių paslaugas senyvo amžiaus asmenims, darbuotojų požiūris į teikiamų paslaugų kokybę / Jolita Gečienė, Vida Gudžinskienė. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 2018, Nr. 17, p. 37-56.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70759
Updated:
2022-01-05 21:20:38
Metrics:
Views: 19    Downloads: 10
Export: