Formal specifications for a dependency grammar of the Lithuanian language

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Formal specifications for a dependency grammar of the Lithuanian language
Keywords:
LT
Priklausomybės / Aaddictions; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatyti pirmieji bandymai lietuvių kalbai sukurti ir pritaikyti priklausomybių gramatika pagrįstas taisykles, kurios naudojamos sintaksiniam analizatoriui kurti. Aprašyti naudoti kalbiniai resursai: tekstynai ir automatinės kalbos analizės programos; paaiškinta, kokia metodologija remiantis automatiškai nustatytos lietuvių kalbos sintaksinės taisyklės. Paaiškinta, kodėl kuriant sintaksinės analizės programą pasirinktas priklausomybių gramatikos metodas; kokie naudojami parametrai rašant sintaksines taisykles ir kodėl jie svarbūs. Šie parametrai – tai priklausomybė tarp žodžių, žodžių tvarka, įsiterpimas ir prioritetas. Jie reikalingi tam, kad būtų išsamesnės sintaksinės taisyklės, kad tiksliau veiktų sintaksinės analizės programa. Sintaksinės taisyklės gali būti dviejų lygmenų: žodžių grupių (pirmasis lygmuo), t. y. sudėtinių sakinio dalių, ir žodžių grupių junginių taisyklės (antrasis lygmuo), t. y. kelių sakinio dalių junginiai. Straipsnyje išsamiau aprašytos pirmojo lygmens taisyklės. Jos skirstomos į subjekto, predikato, atributo, objekto ir aplinkybių grupes. Paaiškinta, kokios gramatinės formos gali sudaryti minėtas sudėtines sakinio dalis, kokie yra dažniausiai junginiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gramatinė priklausomybė; Sintaksinė analizė; Tekstynai; Priklausomybės taisyklės; Žodžių tvarka; Į(si)terpimas; Žodžių grupė; Grammatical dependency; Syntactic analysis; Corpus; Dependency rules; Word order; Insertion; Word groupe.

ENThis article talks about the first attempts to create, and to apply to the Lithuanian language, rules based on ‘dependency grammar’, which are used in creating an automated syntax analyser. The linguistic resources used are described: text data bases and automated language analysis programs. The article explains what methodology was used to generate automated rules of Lithuanian syntax. It explains why the ‘dependency grammar’ method was chosen when creating an automated syntax analysis program; also, what parameters were applied when the syntax rules were written, and why the choice of parameters is important. These parameters are interdependency of words, word order, interjections and priorities. They are necessary to make the rules of syntax more exhaustive, and so that the syntax analysis program might be more precise. The rules of syntax can operate at two levels: word group rules (level one), governing components of complex clauses, and word group combination rules (level two), which govern the combining of segments of clauses or sentences. The article goes into some detail on the level one rules. They are separated into groups according to subject, predicate, attribute, object and adverbial modifiers. The article explains which grammatical forms can go into making up the above-mentioned components of complex clauses, and which are the most common combinations.

ISBN:
9985894839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7072
Updated:
2020-11-22 18:51:21
Metrics:
Views: 32
Export: