Šalies mokesčių sistemos vertinimas verslumo skatinimo aspektu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šalies mokesčių sistemos vertinimas verslumo skatinimo aspektu: disertacija
Alternative Title:
Assessment of national tax system in terms of entrepreneurship promotion
Publication Data:
Kaunas, 2014.
Pages:
1 pdf (180 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2010-2014 m. Kauno technologijos universitete, Ekonomikos ir verslo fakultete, Apskaitos katedroje. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2014. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Verslumas; Mokesčių sistema; Mokesčiai; Entrepreneurship; Tax system; Taxes.
Keywords:
LT
Mokesčiai / Taxation; Verslas / Business.
EN
Entrepreneurship; Tax system.
Summary / Abstract:

LTMokslinė problema yra formuluojama kaip kompleksinio ir universalaus mokesčių sistemos poveikį įvertinančio savarankiškai dirbančių asmenų ir įmonių verslumui bei šalies mokesčių sistemos tipą identifikuojančio įrankio stoka. Pastaroji yra grindžiama mokslinių tyrimų šioje srityje trūkumu, kompleksinio mokesčių sistemos vertinimo verslumo skatinimo aspektu poreikiu ir verslumą skatinančios mokesčių sistemos kūrimo reikšmingumu. Atlikus mokslinės literatūros analizę sudarytas konceptualus šalies mokesčių sistemos vertinimo verslumo skatinimo aspektu modelis, susidedantis iš keturių etapų. Pirmuoju etapu yra atliekama kiekybinių šalies mokesčių sistemos vertinimo verslumo skatinimo aspektu kintamųjų analizė ir kiekybiškai įvertinamos savarankiškai dirbančių asmenų ir įmonių dimensijos. Antruoju modelio etapu yra suformuojama šalies mokesčių sistemos tipo identifikavimo matrica. Trečiuoju sudaryto modelio etapu yra nustatomas kokybinių šalies mokesčių sistemos vertinimo verslumo skatinimo aspektu kintamųjų, būdingų vieno ar kito tipo šalims, raiškos dažnis. Remiantis antrojo ir trečiojo modelio etapų rezultatais ketvirtojo etapo metu suformuojamas kiekybinių ir kokybinių šalies mokesčių sistemos verslumo skatinimo aspektu kintamųjų sąrašas, būdingas vieno ar kito tipo šalims. Remiantis juo šalis, siekdama skatinti arba riboti tam tikrų dimensijų verslumą šalyje gali numatyti atitinkamus mokesčių sistemos formavimo prioritetus. [Iš leidinio]

ENThe scientific problem is formulated as lack of complex and universal tool for the assessment of the impact of tax system on self-employed persons and entrepreneurship of companies as well as the identification of the type of national tax system. The latter is substantiated on the lack of scientific research in the following area related to the demand of the assessment of complex taxation system for entrepreneurship promotion and the significance of the development of taxation system for entrepreneurship promotion. Following the analysis of scientific literature, conceptual model of national tax system assessment in terms of entrepreunership promotion has been made that consists of four phases. During the first phase, the analysis of quantitative variables of national tax system in terms of entrepreneurship promotion is carried out, and the dimensions of self-employed persons and the companies are assessed quantitatively. During the second phase of the model, the matrix for the identification of national tax system type is formed. During the third phase of the model, the frequency of expression of qualitative assessment variables of national tax system in terms of entrepreneurship promotion typical of one or the other type of the country is determined. Based on the results of the second and third phases of the model, the fourth phase forms the list of quantitative and qualitative variables of national tax system in terms of entrepreneurship promotion typical of one or other type of the country. According to it, in order to promote or restrict the entrepreneurship of certain dimensions in the country, the country can provide for the priorities of certain tax system formation. [From the publication]

Related Publications:
Tax avoidance: the aspect of value added tax / Egidijus Bikas, Greta Bagdonaitė. Entrepreneurship and sustainability issues. 2020, Vol. 8 (2), p. 590-605.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70578
Updated:
2022-01-25 17:35:46
Metrics:
Views: 77    Downloads: 43
Export: