Jewish family structure in the Polish-Lithuanian commonwealth at the end of the 18th century : the case of Radoszkowice

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Jewish family structure in the Polish-Lithuanian commonwealth at the end of the 18th century: the case of Radoszkowice
In the Journal:
Acta Poloniae historica. 2006, 94, p. 153-164
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Radoškovičiai; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. gyvavo daug žydų bendruomenių. Aptariama Radaškonių (Radaškovičių) žydų demografinė struktūra. Remiamasi įvairaus pobūdžio surašymais, mokesčių ir prievolių apskaitos duomenimis. XVIII a. pab., 1795 m. surašymo duomenimis, Radaškonių bendruomenę sudarė 408 asmenys (180 vyrų (132 mieste) ir 228 moterys (156 mieste). Faktiškai žydų būta daugiau (neregistruoti tarnai, netiksli vaikų apskaita). Kitais skaičiavimais žydų iš viso būta 575. Analizuojant juos pagal amžiaus struktūrą, krinta į akis, kad pirmosiose penkiose amžiaus grupėse (iki 4 m.; 5-9, 10-14, 15-19 ir 20-24 m.) berniukų daug mažiau negu mergaičių. Normalus santykis 100 / 104-108, o buvo 47 / 105. Tai aiškintina Rusijos mokesčių sistemos ypatumais (mokesčiai skaičiuoti pagal vyrų skaičių; berniukų skaičių stengtasi nuslėpti). Susituokusių statistikos analizė rodo, kad vedusių registruota jau 10-14 m. amžiaus grupėje (mergaičių net iki 9 m.) Nuo 25 m. ištekėjusios jau visos moterys ir 9 iš dešimties vyrai (po 30 m. visi vyrai taip pat vedę). Kur gyveno jaunos šeimos, nustatyti sunku, nes terminas "žentas" Radaškonių registre pavartotas tik 2 kartus, visais kitais atvejais minimi "sūnūs". Suprantama, šiuo tyrimu neatsakoma į visus klausimus, susijusius su LDK (bendros Lenkijos ir Lietuvos valstybės) žydų šeimų struktūra XVIII a.Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Žydai; Šeimos istorija; Šeimos struktūra; Radoškovičiai; Jewish community; History of the family; Family structure; Radoszkowice; 18 th century.

ENA significant number of Jewish communities existed in the Grand Duchy of Lithuania in the 18th century. The demographic structure of Radaškonys (Radaškovičius) Jews is discussed. Different censuses and the data of taxes and duties calculations are referred to. At the end of the 18th century, according to the data of the census of 1795, the Radaškonys community consisted of 408 persons (180 men (132 in cities) and 228 women (156 in cities). Actually there were more Jews (not registered servants, inexact calculation of children). According to other calculations there were totally 575 Jews. When analyzing the Jews according to age, it is noted that in the first five age groups (less than 4, 5-9, 10-14, 15-19 and 20-24 y. o.) the number of boys was significantly lower than that of girls. The usual ratio is 100 / 104-108 However, in this case the ratio was 47 / 105, which can be explained by the particularities of the Russian tax system (the taxes were calculated according to the number of men therefore the number of boys was attempted to be concealed). The analysis of statistics of married persons shows that there were married couples already in the 10-14 y. o. age group (there were even married girls, younger than 9). All the females, older than 25 were married and nine out of ten males, belonging to the same age group were also married (all the males, older than 30 were married). It is difficult to identify where the young families lived, since the term “son-in-law” is used in the Radaškonys register only 2 times, in all the other cases “sons” are used. The study does not provide answers to all the questions, pertaining to the structure of Jewish families in the Grand Duchy of Lithuania (the common state of Poland and Lithuania) in the 18th century.

ISSN:
0001-6829; 2450-8462
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7047
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: