The Evolution of financial services in transition economies : an overview of the insurance sector

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Evolution of financial services in transition economies: an overview of the insurance sector
In the Journal:
Post-communist economies. 2005, Vol. 17, no. 2, p. 205-223
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išnagrinėta trečiojo finansinių paslaugų – draudimo – sektoriaus raida 1990-2001 m. Vidurio ir Rytų Europos bei buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse. Ypatingas dėmesys skiriamas aštuonioms šalims, kurios 2004 m. gegužės 1 d. tapo Europos Sąjungos narėmis, t. y. Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija. Atsižvelgiant į mokslinių tyrimų stoką ir duomenų patikimumo problemą ankstesniuose tyrimuose susijusiuose su „draudimo kultūra", tyrimu siekta atlikti atitinkamus patikslinimus. Draudimo rinkos plėtrai įvertinti tirtos tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimo sritys. Pritaikius hierarchinės klasterinės analizės metodą, įvertinta atskirų šalių rinkų plėtra, atsižvelgiant į abiejų draudimo rūšių tankį ir skverbimosi rodiklius. Taip pat nagrinėta, ar draudimo rinkų vystymasis pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalyse atitinka tų ekonomikų vystymąsi siekiant konverguoti su vakarų šalimis bei įvertintas ryšio glaudumas tarp vienam gyventojui tenkančių pajamų ir draudimo skvarbos. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad draudimo sektorius daugelyje šalių vis dar nepakankamai išvystytas ir, kad tik keletas šalių galėjo sėkmingai pertvarkyti draudimo rinkas į atitinkančias tarptautinius standartus. Nustatyta, kad dominuojantis draudimo pajamų šaltinis yra transporto priemonių draudimas, kai tuo tarpu gyvybės draudimas vis dar yra nepakankamai įsitvirtinęs daugumoje šalių.Reikšminiai žodžiai: Draudimas; Draudimo kultūra; Draudimo rinka; Finansinės paslaugos; Gyvybės draudimas; Negyvybės draudimas; Financial services; Insurance; Insurance culture; Insurance market; Life insurance; Non-life insurance.

ENThis article examines the evolution of the third pillar of the financial services sector - insurance - within the countries of Central and Eastern Europe (CEE) and the former Soviet Union (FSU) during 1990–2001. In doing so, special attention is also given to those eight countries (Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia and Slovenia) within the CEE and FSU groupings that on 1 May 2004 became member states of the European Union (EU). The purpose of this article is to redress a number of concerns, including the shortage of available research on the subject, problems with data accuracy evident in previous studies, and issues related to "insurance culture" that have a direct effect upon the evolution of the insurance sector within the region. Accordingly, various sources of data are utilised to examine the development of the insurance market in CEE and the FSU with respect to both life and non-life coverage. Hierarchical cluster analysis is employed to assess the development of individual country markets with regard to both insurance density and penetration rates. The findings from the study show that despite some concerted efforts, only a few countries have been able to transform their insurance markets successfully in accord with international standards. [From the publication]

ISSN:
1463-1377
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7044
Updated:
2014-01-18 17:22:08
Metrics:
Views: 16
Export: