A macro-econometric model of Lithuania LITMOD

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A macro-econometric model of Lithuania LITMOD
In the Journal:
Economic modelling. 2005, Vol. 22, no. 4, p. 707-719
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis analizuoja vidutinio dydžio makroekonominį sektorinį Lietuvos ekonomikos modelį naudojant ekonometrinius paskaičiavimus ribotam skaičiui ketvirčių stebėjimams. Centrinis modelio elementas yra Lietuvos ekonomikos 12 - a sektorių pajamų ir išlaidų lentelė, kuri palengvina struktūrinių pokyčių analizę. Bendra lygčių formuluotė remiasi klaidų taisymo modeliu. Straipsnis pristato bendrą modelio charakteristikų ir kelių empyrinių rezultatų apžvalgą. Modelio ypatybės yra aiškinamos standartinio visuotinio vartojimo modeliavimo eksperimentu. Apskritai, modelis suteikia priimtiną praeities pokyčių reprodukciją ir modelio savybės yra palyginamos su panašiais kitų šalių modeliais. Raktiniai žodžiai: makroekonominiai modeliai, ekonometrinis modeliavimas, Lietuva.Reikšminiai žodžiai: Makroekonominiai modeliai; Ekonometrinis modeliavimas; Macro-economic models; Econometric modelling.

ENThis paper presents a medium-sized macro-economic sectoral model of the Lithuanian economy using econometrics on a limited number of quarterly observations. A central element in the model is a 12-sector input/output table of the Lithuanian economy facilitating analyses of structural changes. The general formulation of equations is the error correction model. The paper presents a general overview of model characteristics and a few empirical results. Model properties are illustrated in a standard public consumption simulation experiment. In general, the model gives an acceptable reproduction of past changes and model properties are comparable with similar models for other countries. [From the publication]

ISSN:
0264-9993
Related Publications:
Prediction of Lithuanian GDP: are regression models or time series models better? / Alina Stundziene. Ekonomika ir vadyba. 2013, Vol. 18, no. 4, p. 721-734.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7043
Updated:
2013-04-28 16:32:21
Metrics:
Views: 22
Export: