Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste?
Alternative Title:
Convergence and divergence of legal forms of enterprises: is Lithuanian legal regulation attractive in international context?
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017.
Pages:
461 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Individuali įmonė; Ūkinė bendrija; Akcinė bendrovė; Uždaroji akcinė bendrovė; Mažoji bendrija; JAV; Jungtinė Karalystė (JK; United Kingdom; UK); Prancūzija (France); Vokietija (Germany); Nyderlandai (Netherlands); Švedija (Sweden); Sole proprietorship; General partnership; Limited partnership; Public limited liability company; Limited liability company; Small partnership; Lithuania; USA, UK; France; Germany; Sweden.
Contents:
SUTRUMPINIMŲ SĄRAŠAS — SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI — ĮŽANGA — I DALIS/ INDIVIDUALI ĮMONĖ: 1 skyrius. Individualaus verslo reikšmė; 2 skyrius. Individualaus verslo teisinis reglamentavimas užsienio valstybėse; 3 skyrius. Lietuvos Respublika; 4 skyrius. Apibendrinimas — II DALIS/ ŪKINĖS BENDRIJOS: 1 skyrius. Bendrosios pastabos; 2 skyrius. Ūkinių bendrijų funkciniai analogai lyginamosios teisėtyros kontekste; 3 skyrius. Komercinės partnerystės teisinis subjektiškumas; 4 skyrius. Ūkinių bendrijų teisinių formų reglamentavimo principai; 5 skyrius. Ūkinių bendrijų dalyvių teisės ir pareigos;; 6 skyrius. Ūkinių bendrijų dalyvių statuso pasibaigimas; 7 skyrius. Ūkinių bendrijų dalyvių teisių apsauga; 8 skyrius. Ūkinių bendrijų kreditorių teisių apsauga; 9 skyrius. Ūkinių bendrijų teisinių formų konkurencingumas; 10 skyrius. Apibendrinimas — III DALIS/ Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės: 1 skyrius. Bendrovė ir pagrindiniai jos požymiai; 2 skyrius. Kapitalas ir akcijos; 3 skyrius. Bendrovės organai; 4 skyrius. Mažumos akcininko teisių apsaugos priemonės uždaro tipo bendrovėse; 5 skyrius. Apibendrinimas — IV DALIS/ MAŽOSIOS BENDRIJOS: 1 skyrius. Bendrosios pastabos ; 2 skyrius. Mažosios bendrijos funkciniai analogai lyginamosios teisėtyros kontekste; 3 skyrius. Reikalavimai mažosios bendrijos steigėjams (nariams); 4 skyrius. Mažosios bendrijos valdymas; 5 skyrius. Mažosios bendrijos narių teisės ir pareigos; 6 skyrius. Mažosios bendrijos nario statuso pasibaigimas; 7 skyrius. Mažosios bendrijos narių teisių apsauga; 8 skyrius. Apibendrinimas — V DALIS/ Įmonių teisės kodifikavimo perspektyvos — The Convergence and divergence of legal forms of enterprises : is Lithuanian legal regulation attractive in international con text? — Priedai — LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Jungtinė Karalystė (JK; United Kingdom; UK); Mažoji bendrija; Nyderlandai (Netherlands); Prancūzija (France); Ūkinė bendrija.
EN
France; General partnership; Limited liability company; Limited partnership; Public limited liability company; Small partnership; Sole proprietorship; USA, UK.
Summary / Abstract:

LTKnygoje atliktas ne tik palyginamas Lietuvos ir pasirinktų užsienio valstybių teisinis reglamentavimas, esamos situacijos įvertinimas Lietuvoje, bet ir pateikiami konstruktyvūs jo tobulinimo pasiūlymai bei rekomendacijos įstatymų leidėjui. Ši knyga gali būti naudinga teisininkams praktikams ir naudojama kaip mokomoji teisės ir ekonomikos studijų priemonė. [Leidėjo anotacija]

ENThis book not only contains a comparison of the legal regulations of Lithuania and selected foreign states as well as the evaluation of the present situation in Lithuania, but also provides a set of constructive proposals for perfecting the Lithuanian situation and some recommendations for the legislator. This book could be a valuable asset for practicing lawyers, and it could be used as a textbook for studying economics and law. [Publisher annotation]

ISBN:
9786094598869; 9786094598852 (elektroninis)
Subject:
Related Publications:
Ar pagrįstai verslo sprendimo taisyklė priskiriama prezumpcijos kategorijai? / Justinas Jarusevičius. Teisė. 2019, t. 112, p. 186-202.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70330
Updated:
2022-07-02 09:05:16
Metrics:
Views: 39    Downloads: 1
Export: