Impact of international mentor projects on MFL mentoring at Vilnius Pedagogical University

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of international mentor projects on MFL mentoring at Vilnius Pedagogical University
Alternative Title:
Tarptautinių mentorių projektų reikšmė Vilniaus pedagoginio universiteto bazinių mokyklų užsienio kalbų mokytojų mentorių darbui
In the Journal:
Kalba ir kontekstai. 2006, t. 1, p. 209-216
Keywords:
LT
Užsienio kalbos / Foreign languages.
Summary / Abstract:

LTPer paskutinius penkerius metus Vilniaus pedagoginio universiteto Užsienio kalbų fakultete, ypač Anglų kalbos didaktikos katedroje, labai pasikeitė mentoriaus bei mentorystės sąvokų supratimas bei studentų praktikantų, bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų mentorių ir mokytojus rengiančio universiteto dėstytojų trišalės partnerystės pobūdis. Šių pokyčių tikslas – kokybiškos europinės mentorystės principų kūrimas ir diegimas mūsų institucijoje. Čia ypač naudingas ir efektyvus buvo mūsų dalyvavimas Europos sąjungos SOCRATES programos finansuojamuose tarptautiniuose projektuose ApartMent ir MenTTime bei bendradarbiavimas su Britų taryba Vilniuje. Pastebėta, kad eksperimentinio anglų kalbos mentorių seminarų kurso, užbaigusio svarbų mūsų tarptautinės veiklos etapą, dėka jau pagerėjo Vilniaus pedagoginio universiteto bazinių bendrojo lavinimo mokyklų užsienio kalbų mokytojų mentorių darbo kokybė, veiksmingumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Užsienio kalbos; Mentoriai; Foreign language; Mentors.

ENIn the course of the last five years, at the Faculty of Foreign Languages of Vilnius Pedagogical University and in particular at the English Language Didactics Department, there have been significant changes in the concept of a mentor and mentoring as well as in the nature of partnership involving trainee teachers, school-based teachers/mentors and HE tutors. These developments were aimed at shaping and structuring the good European practice in mentoring, and our involvement with the British Council in Vilnius and two international SOCRATES projects (ApartMent, MenTTime) has been very useful and effective. A pilot training course for MFL mentoring of English as a modern foreign language, which concluded an important stage in our international experience, has already improved the quality and effectiveness of MFL mentoring and VPU base schools.

ISSN:
1822-5357
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7021
Updated:
2018-12-20 23:10:38
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: