Role of foreign banking institutions in the European Union’s new financial markets

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Role of foreign banking institutions in the European Union’s new financial markets
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 70, p. 7-21
Keywords:
LT
Rumunija (Romania); Lietuva (Lithuania); Finansų įstaigos. Bankai / Financial institutions. Banks.
Summary / Abstract:

LTŠios publikacijos tikslas yra apžvelgti užsienio finansų institucijų įtaką kai kurių naujų ES narių ir Lietuvos komercinei bankininkystei pereinant iš centrinio planavimo į rinkos ekonomiką. Darbe naudoti aprašomasis ir priežastinės lyginamosios analizės tyrimo metodai. Buvo atlikta Lietuvos komercinių bankų vadovų ir darbuotojų apklausa pagal autoriaus parengtą anketą, kuri sudaryta bendradarbiaujant su Talino technikos universiteto, Kopenhagos verslo mokyklos bei Poznanės ekonomikos universiteto mokslininkais. Straipsnyje nagrinėjami kredito rinkų globalizacijos XX ir XXI amžių sandūroje klausimai. Vienas iš svarbiausių struktūrinių XX amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigos Vidurio ir Rytų Europos finansų sistemų pokyčių buvo užsienio kapitalo valdomų finansų institucijų įtaka tų šalių bankinėje sistemoje. Daugelis naujų rinkų sumažino prekybos barjerus finansinėms paslaugoms jau nuo XX amžiaus devintojo dešimtmečio pradžios. Padidėjęs užsienio kapitalo dalyvavimas paskatino parengti nemažai mokslinių tyrimų ir studijų, skirtų išsiaiškinti užsienio bankų dalyvavimo įtaką valstybės finansinėse sistemose (Mathieson, 2001; Repullo, 2000; Saavalainon, 1995). Šiame tyrime pateikiama užsienio ir vietos bankų funkcijų analizė Lietuvos valstybės kontekste. Pateiktame darbe tiriama užsienio finansų institucijų siūlomas produktų ir paslaugų asortimentas bei jų palyginimą su vietinių bankų paslaugų ir bankinių prekių pasiūlymais. Skirtumai tarp strategijų, produktų ir paslaugų, vadovavimo procesų bei vadybinės informacinės sistemos užsienio ir vietos bankuose yra gana dideli. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Užsienio bankinių institucijų motyvai ir strategijos; Užsienio bankų pranašumai; Bankų grupės; Foreign bank's entry motives and strategies; Advantages of foreign banks; Groups of banks.

ENThe aim of this paper is to analyze the influence of foreign capital on the commercial banking sector of the emerging markets. The entry of foreign banks into the markets of Central and Eastern European Countries (CEECs) has been rapid, remarkable and massive. This paper presents some empirical results of foreign banks’ entry, activities, operation and strategies in four CEECs (Estonia, Lithuania, Poland, and Romania); the first three of them have already joined the European Union integrated financial market in May 2004. The paper is based on a special survey results obtained by the authors from domestic and foreign-owned banks in these countries. Meanwhile mergers and acquisitions of the domestic banks are rather technical details of a foreign capital influx. According to our results, the main incentives motivating foreign entry have been to exploit new business opportunities and/or market expansion strategies. The host country market specifics, advantages and disadvantages of foreign banks, main target groups, and fields of activities, as well as foreign banks’ motives for strategic long-term stay in the host country market, some more important characteristics of banks’ governance and management are also discussed. Interesting are the questions who are the key decision-makers in the majority of foreign-owned banks, how banks have adopted know-how and risk management systems from the mother bank, how the mother bank helps its daughter in the host country, etc. The issues of the competitive pressure by foreign banks and the domestic banks’ survival prospects are also addressed in the paper.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70
Updated:
2018-12-20 23:03:39
Metrics:
Views: 24
Export: