Illegal entrepreneurship experience : does it make a difference for business performance and motivation?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Illegal entrepreneurship experience: does it make a difference for business performance and motivation?
In the Journal:
Journal of business venturing. 2007, Vol. 22, no. 2, p. 283-310
Keywords:
LT
Ekonominė padėtis / Economic conditions; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTAtlikus empirinių tyrimų apžvalgą, pastebima, kad nemažai iš jų, atskleistas teigiamas ryšys tarp verslo įmonių veiklos ir įprastinio žmogiškojo kapitalo, matuojamo įgyta darbine patirtimi ir formaliuoju išsilavinimu. Pasigendama tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjamas netradicinio žmogiškojo kapitalo, matuojamo nelegalaus verslumo patirtimi, ryšys su verslo rezultatais. Straipsnyje ištirtos nelegalaus verslo patirties, kaip netradicinės žmogiškojo kapitalo formos, sąsajos su veikla ir motyvacija teisėtai veikiančiose verslo įmonėse pereinamojo laikotarpio ekonomikoje. Tyrimas atliktas 399 Lietuvos verslo savininkų pavyzdžiu. Tyrimo metu iškeltos penkios hipotezės, kur (H1) ir atitinkamai (H2) patikrinta, ar ryšys tarp nelegalaus verslo patirties ir verslo veiklos bei motyvacijos yra teigiamas. Darant prielaidą, kad nelegalaus verslo patirties įtaka veiklos efektyvumui ir motyvacijai skiriasi priklausomai nuo verslo rūšies, iškeltos hipotezės, kad nelegalaus verslo patirties įtaka verslo veiklai (H3a) ir verslo motyvacijai (H3b) yra teigiama ir vidutiniškai didesnė jaunesniems verslininkams negu vyresniems ir atitinkamai (H4a) ir (H4b), kad yra teigiama ir vidutiniškai didesnė verslininkams su aukštesniu išsilavinimu. (H5a) ir (H5b) atitinkamai, kad pastarasis ryšys teigiamas ir vidutiniškai didesnis naujai įsteigtoms įmonėms, negu toms, kurios įkurtos privatizavimo laikotarpiu. Hipotezėms patikrinti atlikta regresinė analizė.Reikšminiai žodžiai: Entreprenerių verslo motyvacija; Legalaus darbo motyvacija bei atlikimas; Nelegali ūkinė veikla; Nelegalios entreprenerystės patirtis; Nelegalus žmogiškasis kapitalas; Pereinamoji ekonomika; Verslininkystė; Verslo vykdymas/atlikimas; Žmogiškasis kapitalas; Business motivation; Business performance; Conventional human capital; Entrepreneurship; Human capital; Illegal entrepreneurship; Illegal entrepreneurship experience; Legal business; Transition economy; Unconventional form of human capital.

ENThe review of empirical studies revealed that quite a lot of them show a positive relation between the activities of business enterprises and conventional human capital, measured by work experience gained and formal education. Studies, which analyse the relation between the business performance and unconventional human capital, measured by illegal business experience, are lacking. The article examined the links between illegal business experience, as a form of unconventional human capital, and the activities and motivation in legally operating business enterprises in the transitional economy. The studies involved 399 Lithuanian business owners. Five hypotheses were raised in the research, where (H1) and (H2) respectively verified whether the relation between illegal business experience and business operation and motivation was positive. By making an assumption that the impact of illegal business practice on the effectiveness of operation and motivation was different depending on the type of business, hypotheses were raised that the impact of illegal business experience on business operation (H3a) and business motivation (H3b) was positive and on average greater in younger entrepreneurs than the older ones and (H4a) and (H4b) respectively that it was positive and on average higher in entrepreneurs with higher education. (H5a) and (H5b) respectively that the latter relation was positive and on average greater in start-ups that enterprises established during the privatisation period. The regression analysis was used for the verification of the hypotheses.

ISSN:
0883-9026
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6998
Updated:
2020-07-23 20:46:51
Metrics:
Views: 26
Export: