Białorusini w Republice Litewskiej 1918-1940

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Białorusini w Republice Litewskiej 1918-1940
Publication Data:
Białystok : Białoruskie towarzystwo historyczne, 2017.
Pages:
368 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Wykaz skrótów — Wstęp — Litwini i Białorusini do 1918 roku: Stosunki białorusko-litewskie w okresie odrodzenia narodowego; Stosunki litewsko-białoruskie w okresie I wojny światowej; Postulaty terytorialne w okresie tworzenia państwowości litewskiej i białoruskiej — Białorusini wobec państwowości litewskiej 1918-1920: Kwestia białoruska w pierwszych miesiącach litewskiej państwowości; „Umowy” litewsko-białoruskie z listopada 1918 – geneza i realizacja; Problem przynależności państwowej Grodzieńszczyzny; Białoruskie instytucje w organach wewnętrznych Republiki Litewskiej; Sprawy białoruskie w litewskiej polityce zagranicznej — Białorusini w państwie litewskim 1920-1923: Rządy litewskie w Wilnie a sprawa białoruska; Umowa litewsko-białoruska z 11 listopada 1920 roku – okoliczności podpisania i konsekwencje; Białoruska Republika Ludowa w Kownie 1920-1923; Sprawy białoruskie w Republice Litewskiej; Litewsko-białoruska akcja dywersyjna na Grodzieńszczyźnie i Wileńszczyźnie — Białorusini w Republice Litewskiej 1923-1939: Sytuacja demograficzna Białorusinów w Republice Litewskiej; Postawy polityczne litewskich Białorusinów w latach 1923-1926; Białoruskie organizacje społeczno-kulturalne na Litwie; Integracja Białorusinów z państwem litewskim — Białorusini w Republice Litewskiej (październik 1939 – czerwiec 1940): Problem przynależności państwowej Wileńszczyzny po wrześniu 1939 roku a kwestia białoruska; Mniejszość białoruska na Litwie do czerwca 1940 roku — Zakończenie — Spis map — Bibliografia — Indeks osobowy — Indeks geograficzny.
Keywords:
LT
Baltarusiai; Istorija.
EN
Belarusians; Lithuania; History.
Summary / Abstract:

LTPirmasis pasaulinis karas lėmė ryškius pokyčius Europos politiniame žemėlapyje. 1918 m. buvo paskelbtos nepriklausomos lietuvių ir baltarusių valstybės, tačiau tarpukariu nepriklausomybę išsaugojo tik Lietuva. Tuo metu šioje valstybėje egzistavusi baltarusių bendruomenė buvo labai negausi. Tik 1939 m. prijungus dalį Vilniaus krašto prie Lietuvos baltarusių skaičius šioje valstybėje tapo pastebimai didesnis. Todėl nieko keisto, jog lenkų, lietuvių ir baltarusių istoriografijose baltarusių tautinės mažumos padėtis tarpukario Lietuvoje nebuvo visapusiškai tyrinėjama. Šioje monografijoje kompleksiškai apžvelgiama baltarusių padėtis Lietuvoje 1918–1940 m. Dėmesys telkiamas į lietuvių ir baltarusių santykius, baltarusių santykį su Lietuvos valstybingumu, jų politinę, visuomeninę ir kultūrinę įtaką Lietuvos valstybėje, demografinę padėtį. Daugiausia remiamasi Lietuvos, Baltarusijos, Rusijos ir Lenkijos archyvuose saugomais dokumentais. 1918 m. paskelbus Lietuvos nepriklausomybę iškilo politinio lietuvių ir baltarusių bendradarbiavimo bei baltarusių padėties Lietuvos valstybėje problema. Pirmaisiais šios valstybės nepriklausomybės metais vietos baltarusiai nesėkmingai siekė autonomijos ir didesnio politinio vaidmens. Visgi jie turėjo sąlygas plėtoti Lietuvoje savo kultūrinę veiklą. Laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune 1923–1927 m. buvo leidžiami baltarusių kultūros veikėjų parengti leidiniai. Dauguma baltarusių emigrantų, kurie susikūrus Lietuvos valstybei nusprendė čia likti, sėkmingai integravosi į visuomenę ir prisidėjo prie lietuvių kultūros plėtros.

ISBN:
9788360456446
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69927
Updated:
2020-11-19 17:45:52
Metrics:
Views: 10
Export: