Lithuanian tekėti and related formations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian tekėti and related formations
Alternative Title:
Lietuvių kalbos tekėti ir su tuo susijusios formos
In the Journal:
Baltistica. 2005, t. 40, Nr. 2, p. 167-170
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Indoeuropiečių kabos / Indo-European languages; Prūsų kalba / Prussian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išanalizuoti lietuvių kalbos žodžio tekėti ir su juo susijusių formų reikšmę, kilmę ir raidą. Autorius remiasi E.Jakulio studija, kurioje pateikta Baltų-slavų veiksmažodžių sistemos rekonstrukcija. E.Jakulis teigia, kad liet. tekėti, teka formos yra rytų baltų palikimas. Straipsnio autorius pateikia keletą Jakulio nepaminėtų, bet įtikinamų atvejų iš senosios Prūsų kalbos: skellānts prieš skallīsnan, kurie identiški liet. skelėti „būti skolingam“, ir veiksmažodis giwīt, giwa. Darbe minimas ir primirštas, bet novatoriškas straipsnis, kuriame Herman`as Kolln`as teigė, kad slaviškos šaknies veiksmažodžiai turi originalią sigmatinę aoristą, jeigu jie abu yra tranzityviniai, bet jeigu intranzityviniai – tai turi tematinę aoristą. Taigi liet. tekėti, teka formos grįžta į baltų-slavų laikus tais atvejais, kai intranzityviniai veiksmažodžiai reiškia neterminuotus dinaminius procesus, tokius kaip tekantis, bėgantis, gyvenantis, žydintis, šviečiantis, kvepiantis.Reikšminiai žodžiai: Aoristas; Baltistika; Slavistika; Indoeuropeistika; Prūsistika.

ENThe purpose of the article is to analyse the meaning, origin and development of the Lithuanian word ‘tekėti’ (flow, rise, marry, etc.) and related forms. It is based on a study by E. Jakulis, which provides a reconstruction of the system of Balto-Slavic verbs. According to E. Jakulis, the Lithuanian verbs ‘tekėti’ and ‘teka’ are the legacy of the Eastern Balts. The author of the article provides several convincing examples of Old Prussian words not mentioned by Jakulis: ‘skellānts’ v. ‘skallīsnan’, which are identical to Lithuanian ‘skelėti’ ‘to owe’, and the verb ‘giwīt’, ‘giwa’. It also mentions a forgotten but innovative article, in which Herman Koll says that Slavic root verbs have an original sigmatic aorist if both of them are transitive, but if they are intransitive, they have a thematic aorist. Therefore, Lithuanian forms 'tekėti’ and ‘teka’ can be derived from the Balto-Slavic branch if intransitive verbs mean indefinite dynamic processes, such as tekantis (flowing), bėgantis (running), gyvenantis (living), žydintis (blooming), šviečiantis (shining), kvepiantis (smelling).

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6983
Updated:
2018-12-20 23:07:04
Metrics:
Views: 26
Export: