A note on the Proto-East Baltic vowel System

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A note on the Proto-East Baltic vowel System
Alternative Title:
Pastaba dėl balsių sistemos rytų baltų prokalbėje
In the Journal:
Baltistica. 2005, t. 40, Nr. 1, p. 5-7
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Rytų prokalbė; Balsių sistema; Monoftongizacija; Dvigarsiai; Fonema; Proto-East Baltic; Vowel system; Monophthongization; Diphthong; Phoneme.
Keywords:
LT
Balsių sistema; Dvigarsiai; Fonema; Monoftongizacija; Rytų prokalbė.
EN
Diphthong; Monophthongization; Phoneme; Proto-East Baltic; Vowel system.
Summary / Abstract:

LTRytų baltų kirčiuotas *ō (iš ide. *ō) visada turėjo priešakinės eilės atitikmenį. Iš pradžių tai buvo *ē1, kilęs iš ide. *ē, vėliau – *ē2, atsiradęs iš protobaltų *ei ir *ai. Naujosios fonemos *ē2 atsiradimas vokalizmo sistemoje lėmė, kad *ē1 perėjo į žemutinę eilę, o paskui jį ir nekirčiuotas *ō, sutapęs su *ā. Galbūt tuo laiku ir ŏ sutapo su ă. [Iš leidinio]

ENAn east Aistian stressed *ō (from ide. *ō) always had a front equivalent. Firstly it was *ē1, derived from ide. *ē, then – *ē2, derived from Aistian *ei and *ai. The appearance of a new phoneme *ē2 in the vocal system resulted in *ē1 moving to the lower row, and then, unstressed *ō, merging with *ā. Perhaps at that time ŏ merged with ă.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Prūsų kalbos istorinė gramatika / Vytautas Mažiulis ; Vilniaus universitetas. Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 93 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6980
Updated:
2018-12-20 23:07:04
Metrics:
Views: 20
Export: