"Rudis illa nacio et pannosa" : concerning Jan Długosz’s description of Lithuania’s 1387 conversion in his "Annals"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
"Rudis illa nacio et pannosa": concerning Jan Długosz’s description of Lithuania’s 1387 conversion in his "Annals"
Alternative Title:
"Rudis illa nacio et pannosa": apie Jano Długoszo "Analuose" pateiktą 1387 m. Lietuvos krikšto aprašymą
Authors:
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2016, t. 33, p. 99-119. Verbum movet, exemplum trahit : the emerging Christian community in the Eastern Baltic
Keywords:
LT
Lietuva; Pagonybė; Atsivertimas (konversija); Gyvenimo būdas.
EN
Lithuania; Paganism; Conversion; Way of life.
Summary / Abstract:

LTSavo garsiuosiuose „Analuose“, parašytuose XV a., lenkų kronikininkas Janas Długoszas, pateikė daug duomenų apie pagonių lietuvių gyvenimo būdą ir papročius, informaciją tiesiogiai siedamas su 1387 m. lietuvių krikštu. Atkreipdamas dėmesj j materialines gėrybes, pvz., maistą, drabužius, būstą, Długoszas vaizdavo pagonis lietuvius kaip tautą, kuri negalėjo patenkinti elementarių savo buitinių poreikių. Po lietuvių atsivertimo į krikščionybę lietuvių tikėjimas vaizduotas kaip „banguojantis", ir tik Lenkijos karaliaus Vladislovo Jogailos, kurį kronikininkas vaizdavo kaip „Lietuvos apaštalą", dėka tikėjimas įgijo gilesnę prasmę. Długoszo lietuvių gyvenimo būdo aprašymuose galime Įžvelgti daug teologinių siužetų, taip pat perimtų iš pranašų ir Evangelijų. Straipsnyje nagrinėjamas pasakojimo, kurį Janas Długoszas pateikė tiek apie lietuvių pagonių, tiek apie apkrikštytų lietuvių gyvenimo būdą, patikimumas. [Iš leidinio]

ENIn his famous Annals, the 15th-century chronicler Jan Długosz provided a wealth of information on the way of life of the Lithuanians in pagan times, as well as in the period immediately following their conversion in 1387. In drawing attention to the consumption of material goods such as food, clothing and shelter. Długosz portrayed the pagan Lithuanians as a people who could not satisfy even their most basic material needs. After their conversion to Christianity, their faith nevertheless wavered for a long time, and so their needs were only met thanks to the help of the Polish king, Władysław II Jogaila (Jagiełło), whom the chronicler held up as the 'apostle' of Lithuania. Dkigosz's description of the way of life of the Lithuanians is rich in theological themes, based on the Gospels and the writings of the Prophets. The author examines the reliability of Dtugosz's account on the way of life of both pagan and converted Lithuanians. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
  • Christianity in Lithuania / by D. Baronas, L. Jovaiša, M. Paknys, E. Raila, A. Streikus. Vilnius : Aidai, 2002. 162 p.
  • The Conversion of Lithuania : from pagan barbarians to Late Medieval christians / Darius Baronas, S. C. Rowell. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. 627 p.
  • История Литвы : T. 1 С древнейших времен до 1569 года / Эдвардас Гудавичюс. Москва : BALTRUS, 2005. 679 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69499
Updated:
2019-03-25 13:51:19
Metrics:
Views: 46    Downloads: 1
Export: