Dativus iudicantis in Lithuanian and its equivalents in English

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Dativus iudicantis in Lithuanian and its equivalents in English
Alternative Title:
Dativus iudicantis lietuvių kalboje ir jo atitikmenys anglų kalboje
In the Journal:
Respectus philologicus. 2009, Nr. 16 (21A), p. 153-159
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmeninė erdvė; Dativus iudicantis; Instanciacija; Lėmėjo naudininkas; Naudininkas; Naudininko alternacija; Poveikis; Prototipinė reikšmė; Semantinis vaidmuo; Tikslinis asmuo; Affectedness; Dative; Dative shift; Dativus iudicantis; Instantiation; Personal sphere; Prototypical meaning; Semantic role; Target person.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Asmeninė erdvė; Dativus iudicantis; Instanciacija; Lėmėjo naudininkas; Naudininkas; Naudininko alternacija; Poveikis; Prototipinė reikšmė; Semantika / Semantics.
EN
Affectedness; Dative shift; Dative; Instantiation; Personal sphere; Prototypical meaning; Semantic role; Target person.
Summary / Abstract:

LTLinksnis yra kompleksinė ir daugialypė morfosintaksinė kategorija. Pasitelkus modernias lingvistikos tyrimo paradigmas, pavyzdžiui, kognityvinę gramatiką, ir pritaikius jos siūlomas analizės metodologijas, atsiveria naujos perspektyvos ištirti minėtosios kategorijos ne tik gramatinę, bet ir semantinę struktūrą bei tipologiškai palyginti semantinius lietuvių kalbos linksnio variantus su anglų kalboje sintaksinėmis raiškos priemonėmis žymimais linksnio atitikmenimis. Šiame straipsnyje, pritaikius minėtosios kognityvinės gramatikos iškeltas teorines prielaidas, siūlomą tyrimo metodologiją ir taikomus „tikslinio asmens“ ir „asmeninės erdvės“ konceptus, siekiama aptarti naudininko linksniu reiškiamus vertintojo arba lėmėjo (dativus iudicantis) semantinius aspektus ir šios reikšmės sąsajas su kitais naudininko semantiniais vaidmenimis. Aktualizuojami lietuvių kalboje pastebėti minėtosios reikšmės formalios raiškos panašumai ir skirtumai, jie lyginami su anglų kalbos gramatiniais bei semantiniais atitikmenimis. [Iš leidinio]

ENCase as a complex and diverse subject of linguistic studies has attracted the attention of many prominent scientists. Nowadays linguists have proposed novel and integrated views on case putting stress not only on the grammatical (morphological) structure but also emphasizing the semantic basis of case that is closely connected with the speaker’s language reception and acquirement. Since the study is conducted within the framework of Cognitive Grammar, both case morphemes in Lithuanian and syntactic constructions with dative in English (syntactic double-object constructions traditionally called dative shift constructions) are treated as symbolic units which always carry a certain meaning; in other words, they are meaningful and can be typologically compared. Accordingly, on this ground, the subject of this article is the analysis of the uses of the estimative dative case (known as dativus iudicantis) in Lithuanian and of its equivalents in a distantly related language, English. Applying methodology, key notions of Target Person and Personal Sphere proposed by Cognitive grammarians, the present paper aims to describe the relationship of this adverbial use of dative in both languages and reveal how this semantic content of the dative meaning is organized in human minds and, simultaneously how is realized linguistically. [From the publication]

ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Datival benefactive in Lithuanian and English / Jurgita Kerevičienė. Tekstai ir kontekstai. 2013, 2013, p. 140-151.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69364
Updated:
2019-11-19 06:19:37
Metrics:
Views: 3
Export: