L'évolution des orientations axiologiques de l'élite économique post-communiste en Lituanie, 1999-2000

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
L'évolution des orientations axiologiques de l'élite économique post-communiste en Lituanie, 1999-2000
Alternative Title:
Value orientations of the post-communist economic elite in Lithuania, 1999-2000
In the Journal:
Revue d’études comparatives Est-Ouest. 2001, Vol. 32, no. 3, p. 57-84
Keywords:
LT
Etika / Ethics.
Summary / Abstract:

LTŽlugus sovietiniam režimui Vidurio ir Rytų Europoje, pradėjo formuotis naujas ekonominis elitas. Ekonominio elito egzistavimas yra grindžiamas ekonomine nepriklausomybe, jo raida posovietiniame kontekste sietina su privačios nuosavybės ir verslo įteisinimu, rinkos ekonomikos principų įtvirtinimu ir nacionalinės rinkos atvėrimu užsienio kapitalui bei tarptautinei prekybai. Straipsnyje remiamasi autorių inicijuotų 1996 m. ir 1999–2000 m. Lietuvos ekonominio elito apklausų rezultatais. Pasitelkdami vengrų elito tyrinėtojo Gyorgy Lengyel idėjas, straipsnio autoriai ekonominį elitą skirsto į penkias grupes. Tvirtinama, jog žvelgiant struktūriškai, ekonominį elitą sudaro asmenys, sprendimus priimantys politinėje-ekonominėje, administracinėje-ekonominėje sferose, bankininkystėje, viešosiose bei privačiose įmonėse. Pasak autorių, esama ir skiriamojo ekonominio elito bruožo – šis elitas pagrįstas verslininkyste, jo vaidmuo posovietinėse visuomenėse yra išcentrinis, išlaisvinantis kūrybines socialines jėgas ir aktyvinantis valdžios elito pokyčius. Straipsnyje tvirtinama, jog posovietinių reformų dešimtmečiu ekonomikos lyderių tapatinimasis su elitu didėja, elitas iš latentinių, paslėptų formų vis atviriau pereina į instituciškai įtvirtintas ir asmeniškai suvoktas bei priimtas formas. Visgi Lietuvos ekonominio elito prioritetai ir interesai rodo, kad pokomunistiniame regione optimistinės dalyvaujamosios demokratijos artimosios ateities perspektyvų prognozės turėtų būti nuosaikios.Reikšminiai žodžiai: Aksiologija ekonomikoje; Aksiologija politikoje; Aksiologinis požiūris; Biurokratija; Ekonomikos elitas; Elitas; Naujas ekonominis elitas; Sovietinė sistema; Axiological approach; Axiology in economics; Axiology in politics; Bureaucracy; Economic elite; Lithuania; New economic elite; Soviet system; The elite.

ENSince the Soviet system's collapse in Eastern and Central Europe, a new economic elite is emerging; its existence is based on the economy's autonomy. The development of this post-Soviet elite is linked to legitimizing private property and free enterprise; introducing the principles of a market economy; and opening national economies to foreign capital and international trade. Structurally, the economic elite is made up of decision-makers in the political-economic, bureaucratic-economic, and banking spheres and in public and private companies. This entrepreneurial elite is centrifugal, releasing as it does creative social forces and activating changes inside the ruling class. What shifts in values have marked the mentality of the new economic elite in Lithuania?. [From the publication]

DOI:
10.3406/receo.2001.3102
ISSN:
0338-0599
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6927
Updated:
2013-04-28 16:31:11
Metrics:
Views: 21
Export: