Kritinio mąstymo ugdymas visuotinės istorijos pamokose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kritinio mąstymo ugdymas visuotinės istorijos pamokose
Alternative Title:
Development of critical thinking in general history lessons
In the Book:
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Mokslinis ugdymas / Scientific education; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje iškelta problema kaip išugdyti kritiškai mąstantį suaugusį žmogų, jei visuomenėje nėra kritinio mąstymo tradicijų, mokytojai ir mokiniai mokėsi mokyklose, kuriose nebuvo ugdomas kritinis mąstymas. Tuo tikslu straipsnyje atskleidžiamos suaugusiųjų besimokančiųjų kritinio mąstymo galimybės visuotinės istorijos mokymosi procese, taikant patirtinio mokymosi modelį. Istorinis mąstymas labai glaudžiai susijęs su kritiniu mąstymu. Istorijos mokytojui taip organizuoti pamoką, kad būtų lavinamas istorinis mąstymas, padedantis mokiniams vertinti praeities įvykius, reiškinius, procesus. Patirtis, refleksija/ apmąstymas, naujų patirčių atsiradimas ir jų pritaikymas praktikoje yra suaugusiųjų mokymosi imperatyvas. Praktinis patirtinio mokymosi taikymas, siekiant ugdyti suaugusiųjų kritinį mąstymą visuotinės istorijos pamokose, pasireiškia pamokos organizavimu, tinkamų metodų taikymu (projektų metodas, darbas grupėse, savarankiškas mokymasis). [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Suaugusiųjų mokymas; Patirtinio mokymosi modeliai; Mąstymo ugdymo modeliai; Istorijos pamokos; Kauno suaugusiųjų mokymo centras; Adults learning; Models of experience based learning; Models of thinking development; Education; Kaunas Adults Education Center.

ENThe article raises the problem of educating an adult of critical thinking in a society without critical thinking traditions where teachers and students went to schools that did not educate critical thinking. The article reveals possibilities for those learning critical thinking in the process of learning of general history with application of experimental learning model. Historical thinking is closely related to critical thinking. History teachers are advised to organise lessons in a way that would educate historical thinking that would help students to evaluate events, phenomena and processes of the past. Experience, reflection, emergence of new experiences and their application in practice is the imperative of adult learning. Practical application of experimental learning with the purpose of educating critical thinking of adults during lessons of general history manifests itself through lesson organisation and application of suitable methods (project method, work in groups, independent learning).

ISBN:
9955201037
Related Publications:
Kritinio mąstymo ugdymas / Ona Visockienė ; Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2002. 209 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6915
Updated:
2017-05-04 08:38:30
Metrics:
Views: 69
Export: